Örebro Futsal Club

Skebäcksbron planeras att byggas om 2018

Från och med hösten 2018 pågår arbetet med att bredda Skebäcksbron för en bättre framkomlighet.

· Publicerad: 5 oktober 2017 · 12.00.
Skebäcksbron

Med start hösten 2018 ska Skebäcksbron breddas för dubbelriktad fordonstrafik, gång- och cykelbana på östra sidan samt gångbana på västra sidan. Den bredare bron kommer förhoppningsvis minska trafik på andra gator i stan, exempelvis Trädgårdsgatan.

Uppskjuten byggstart

Under ombyggnaden kommer bron att vara avstängd vilket får effekter på trafiken som använder den idag. Örebro kommun behöver därför titta mer på lösningar för främst utryckningstrafiken och kollektivtrafiken. Därför blir byggstarten hösten 2018 istället för vintern 2017/2018 som var sagt tidigare.

Annons ▾

Vad planerar man göra?

Planen är att bredda Skebäcksbron för att möjliggöra dubbelriktad fordonstrafik, gång- och cykelbana på östra sidan samt gångbana på västra sidan. Planeringen är dessutom en säkrare gång- och cykelpassage över Universitetsallén.

Ökad säkerhet underlättar

Breddningen kommer att innebära en bättre framkomlighet för dig som bilist och kollektivtrafikresenär, då Skebäcksbron öppnas upp för trafik i två riktningar. Framkomligheten kommer även att underlättas för gående och cyklister över bron med gångmöjligheter på båda sidor av bron. För att öka säkerheten kommer även gång- och cykelpassagen över Universitetsallén hastighetssäkras.

Svår framkomlighet

Framkomligheten för bil- och kollektivtrafik har varit svår över Skebäcksbron och breddningen kommer innebär att fler fordon kan passera över bron utan att det påverkar gång- och cykeltrafikens framkomlighet. Breddningen skapar dessutom möjligheter att sprida ut biltrafiken på fler vägar vilket går i linje med Trafikprogrammet och gör det möjligt för utveckling av stadsgator.

Källa: Örebro kommun

FIKK - För att alla behövs