Örebro Futsal Club

Örebro en av dom kommuner som sökt regeringens byggbonus

Örebro kommun tillhör en av landets 290 kommuner som sökt regeringens byggbonus för ökat bostadsbyggande

- .
Bygge-Arbete-Ställning

Sveriges kommuner har nu lämnat in ansökningar till Boverket för ökat bostadsbyggande. Av landets 290 kommuner har över 200 sökt regeringens byggbonus som uppgår till 1,8 miljarder kronor.

Beviljade 111 kommuner stöd

Förra året så beviljade Boverket 111 stycken kommuner den byggbonus på 1.85 miljarder kronor som regeringen fattade beslut om i april 2016. Kommunerna hade gemensamt gett startbesked för totalt 49 624 nya bostäder för perioden 1 augusti 2015 till 1 augusti 2016.

Över 200 kommuner har sökt

Kommunerna har nu ansökt om stöd för perioden 1 augusti 2016 till 1 augusti 2017. Antalet kommuner som sökt stödet har ökat kraftigt. Över 200 kommuner har sökt byggbonus i år. Mängden startbesked uppgår i ansökningarna till totalt ca 73 500 bostäder. Totalt fördelas 1,8 miljarder mellan de som får sin ansökan beviljad.

Regeringen vill att fler bostäder fortsätter att byggas

För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning.

– Det är bra fart på bostadsbyggandet. Intresset att söka stödet har ökat rejält. Regeringens byggbonus bidrar till att kommunerna nu planerar för fler bostäder och tar ansvar för bostadsförsörjningen, säger bostadsminister Peter Eriksson.

– Oppositionen har nyligen presenterat sina budgetmotioner och de vill alla skära i det statliga stödet till bostadsbyggande. Regeringen vill istället fortsätta att stödja kommunernas arbete och styra så att fler bostäder fortsätter att byggas, avslutar bostadsminister Eriksson.

Följande 16 kommuner; Örebro, Växjö, Västerås, Uppsala, Umeå, Sundbyberg, Stockholm, Nacka, Malmö, Linköping, Karlstad, Kalmar, Järfälla, Helsingborg, Göteborg och Botkyrka har angivit att de gett starbesked för över 1000 bostäder under 12-månadersperioden.

Boverket beslutar under november vilka kommuner som beviljas stöd.