Örebro Futsal Club

Preliminära uppgifter visar att 29 personer omkom i septembertrafiken

Under september 2017 omkom 29 personer och 1 399 skadades – det visar preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen.

- .
Ambulans-Räddningstjansten-Trafikolycka

Preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16 oktober 2017 visar att under september 2017 så omkom 29 personer och 1 399 skadades (171 svårt skadade och 1 228 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Jämförande uppgifter visar att det är två färre än under september 2016.

Mörk tid på året

Tolv av de omkomna personerna hade färdats i personbil, sju personer på motorcykel, fem personer på cykel, två fotgängare och tre i övriga fordon. Fem motorcyklister och sju bilister omkom i singelolyckor, tre cyklister omkom i kollision med motorfordon och både fotgängarna har vid olyckstillfället blivit påkörda.

– Den här tiden på året när det mörknar tidigt är det extra viktigt att synas i trafiken när man går eller cyklar. Som bilist behöver man vara extra uppmärksam på gående och cyklister, och inte stressa i trafiken när man är på väg hem från arbete eller skolan. Det är i de situationerna det lätt händer olyckor, säger Khabat Amin, statistiker på Väg- och järnväg på Transportstyrelsen

Medelantalet omkomna i september månad, under de föregående fyra åren mellan 2013-2016, är 27 stycken personer.

Under de senaste 12 månaderna, oktober 2016 till september 2017 har 263 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna, oktober 2015 till september 2016 så omkom 280 personer. Jämför man med ett 4-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med två procent.

Bilden är från en tidigare trafikolycka i Örebro-området, den har inget specifikt med innehållet i artikeln.

GitLabbet.se