Örebro Futsal Club

Skogsarbeten vid Gladaberget och Hovsta

Örebro kommun glesar ur i skogen runt Gladabergets naturreservat och runt elljusspåret i Hovsta.

· Publicerad: 29 oktober 2017 · 02.05.
Skog

Under hösten och vintern kommer Örebro kommun att röja och sedan gallra med en mindre skogsmaskin i skogen runt Gladabergets naturreservat och runt elljusspåret i Hovsta.

Skogen säker och trevlig att besöka

Skogsområdet mellan väg 50 och elljusspåret i Hovsta kommer försiktigt att glesas ut under hösten och vintern, detta för att skogen även i fortsättningen ska kunna fungera som damm och bullerskydd. Den yngre skogen i naturreservatet sköter Örebro kommun så att man påskyndar utvecklingen av högre naturvärden och ökar den biologiska mångfalden.

Annons ▾

Detta bidrar även till att skogen känns säker och trevlig att besöka. Elljusspåret kommer även att säkras från döda eller skadade träd.

Kan upplevas stökigt under begränsad tid

Riset kommer till stor del att lämnas kvar på marken i skogsområdena, men tas bort runt stigarna. Riset lämnas kvar i skogen dels för att undvika körskador och dels för att öka den biologiska mångfalden.

Skogsarbetena kan innebära att du som besökare upplever området som stökigt under en begränsad tid, men man hoppas från Örebro kommun att du har överseende med detta. Låt snitslar som sitter i buskar och på träd vara kvar, och respektera säkerhetszonen på 70 meter från skogsmaskinerna.

FIKK - För att alla behövs