Örebro Futsal Club

Färre nyanlända till länets kommuner

Samtliga kommuner i Örebro län kommer ta emot färre nyanlända under 2018

· Publicerad: 2 november 2017 · 10.34.
Asyl-Flykting-Nyanländ

På onsdagen fattade landshövding Maria Larsson beslut om hur många nyanlända som länets kommuner ska ta emot under 2018. Beslutet innebär att samtliga kommuner kommer ta emot färre nyanlända jämfört med 2017.

Regeringens beslut om bosättningar länsvis

Fördelningen av antalet nyanlända görs av Länsstyrelsen utifrån det antal nyanlända som regeringen beslutat att länet ska ta emot för bosättning. Fördelningen baseras på förutsättningarna i kommunerna. I bedömningen tar man bland annat hänsyn till arbetsmarknad, befolkningsmängd, det totala mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som finns i kommunen sedan tidigare.

Annons ▾

Dialog med kommunerna innan beslut

Förslaget på fördelning stäms också av i en dialog med kommunerna innan Maria Larsson fattar beslut om hur många nyanlända som varje kommun ska ta emot. Vid dialogen utryckte Laxå kommun och Askersunds kommun att de kan ta emot fler än vad Länsstyrelsen föreslagit. Istället för inget mottagande alls tar Laxå kommun emot femton nyanlända och i Askersund mer än fördubblar de sitt mottagande från tre till sju personer.

– Det är glädjande att vi lyckas komma så bra överens i vårt län i en sådan här fråga. Åtta av tolv kommuner accepterade förslaget, två ville gärna ta emot fler och två ville ha något färre, säger landshövding Maria Larsson.

Färre asylsökande till Sverige

Bakgrunden till att kommunerna tar emot färre nyanlända under 2018 är att färre asylsökande kommer till Sverige. Regeringen fattade därför beslut om att länet ska ta emot nästan hälften så många nyanlända under 2018 som under 2017. 368 nyanlända ska tas emot totalt i länet under 2018, motsvarande siffra för 2017 är 620.

Länsstyrelsen har beslutat om följande antal nyanlända för bosättning per kommun i länet 2018:

Kommun

 • Askersund 7 (15)
 • Degerfors 3 (15)
 • Hallsberg 15 (28)
 • Hällefors 0 (0)
 • Karlskoga 13 (37)
 • Kumla 45 (61)
 • Laxå 15 (16)
 • Lekeberg 20 (34)
 • Lindesberg 0 (0)
 • Ljusnarsberg 0 (0)
 • Nora 3 (7)
 • Örebro 247 (407)

Länstal 368 (620)
Siffror inom parentes avser antal nyanlända år 2017

FIKK - För att alla behövs