Örebro Futsal Club

Höstens mörka dagar är högsäsong för bostadsinbrott

Under årets mörka dagar är det högsäsong för bostadsinbrott – låt inte tjuven vinna kampen om dina tillhörigheter.

· Publicerad: 4 november 2017 · 12.51.
Villainbrott-Tjuv

Under hösten och vinterns mörka dagar är det högsäsong för bostadsinbrott, men det finns många åtgärder du kan vidta för att minska risken att få bostadsinbrott.

Tre gärningsmannatyper som begår bostadsinbrott

Polisen brukar prata om tre olika gärningsmannatyper som begår bostadsinbrott i Sverige. En del av bostadsinbrott i Sverige utförs av kriminella ungdomar, oftast med koppling till området där bostadsinbrottet skett. Dessa bostadsinbrott är vanligast förekommande under lovtider när skolor håller stängt och ungdomarna är lediga.

Annons ▾

En annan del av bostadsinbrotten utförs av missbrukare som behöver pengar till sitt missbruk. Dessa bostadsinbrott kan inte kopplas till någon särskild årstid utan förekommer året runt. Ungefär hälften av alla inbrott som sker i Sverige utförs av dessa två gärningsmannatyper.

Den tredje gärningsmannatypen är så kallade Mobile Organised Crime Groups (MOCG). Konkret så handlar det om internationella stöldligor som planerar och genomför stöldturnéer i landet. MOCG står för den andra hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Dessa bostadsinbrott sker vanligtvis under årets mörkare månader.

Internationella stöldligor – så arbetar de

Förfarandet kring stöldturnéerna är mycket välorganiserat och det hela börjar med en beställare i ett land utanför Sveriges gränser.

Beställaren anlitar sedan utförare hemmahörande i beställarens hemland. Inte sällan förekommer diverse hot mot utförarna som mer eller mindre tvingas att bli brottslingar på resande fot.

Utföraren får besked om att bege sig till Sverige, oftast via båt men även landvägen via Finland. Väl i Sverige har de fått besked om att ta kontakt med en så kallad ankarperson.

En ankarperson är en individ som på något sätt har anknytning till beställaren – ofta är de landsmän, men är sedan länge etablerad i Sverige. Ankarpersonen är den som förser utföraren med information om vilka bostäder denne ska göra inbrott i samt på vilket sätt stöldgodset ska föras ut ur landet. Ankarpersonen tillhandahåller också logi och ibland även svenskregistrerade fordon som ska användas under själva stöldturnén i Sverige.

Ibland ska stöldgodset lämnas på en så kallad ankarplats. En sådan fungerar som en uppsamlingsplats dit en eller flera utförare levererar sitt stöldgods i avvaktan på transport ut ur landet. Oftast sker detta av utföraren men vanligt är också att legala åkerier, istället för att åka tomhänta tillbaka till sitt land, hämtar upp och för ut stöldgodset från Sverige. En ankarplats kan till exempel vara lokaliserad till en verkstadslokal i tätbebyggt område eller i en lada på landsbygden.

När stöldgodset väl lämnat landet och anländer till beställaren ”tvättas och legaliseras” godset för att sedan säljas på den ”vita” begagnatmarknaden i olika länder, där ibland den svenska.

– Oftast är det en oerhört välorganiserad verksamhet som ytterst styrs från beställarens hemland men med ett väl utvecklat nätverk långt in i de länder man opererar i, säger Göran Landvall på NOA och nationellt sakkunnig avseende bostadsinbrott.

Polisen – så arbetar vi

I Sverige och i andra länder pågår ett polisiärt arbete med att begränsa MOCG:s möjligheter att begå brott. Svensk polis är optimistisk vad gäller att minska antalet bostadsinbrott som begås av MOCG. En åtgärdsplan för detta är under beredning och om åtgärderna genomförs kommer vi i Sverige att se en dramatisk minskning av den här typen av bostadsinbrott under kommande tre år.

Under senaste året har svensk polis gjort flera gripanden av utförare från organiserade stöldligor vilket har påverkat frekvensen av bostadsinbrott i positiv riktning.

– Framförallt i södra Sverige ser vi en tydlig kausalitet mellan framgångsrika spaningsoperationer och sjunkande antal bostadsinbrott, säger Göran Landvall.

Exempel på lyckade polisiära insatser mot internationella stöldligor

Ett sådant exempel är när polisen genom internationellt samarbete får kännedom om att huvudmännen i en stöldliga från Litauen är på väg till Sverige för att begå inbrott och annan kriminalitet. I Stockholmstrakten hyr männen en bil och kör söderut.

En spaningsoperation aktiveras och männen lokaliseras till ett vandrarhem strax norr om Malmö. Spanarna observerar hur huvudmännen kör runt och hämtar upp stöldgods som andra utförare har stulit. Huvudmännen sammanträffar sedan med en lastbilschaufför som kör legal lastbilstrafik. Lastbilen lastas med stöldgodset. I samband med att lastbilen via ett färjeläget i södra Sverige är på väg ut ur landet stoppas ekipaget, chauffören grips och stödgodset tas i beslag.

Samtidigt följer andra spanare efter huvudmännen som kört norrut. När de anländer till Stockholm grips även ligans huvudmän och kedjan av pågående stölder bryts.

Ännu ett exempel är när polisen genom internationellt samarbete får kännedom om att en huvudman i en stöldliga från Litauen är på väg till Sverige. Mannen är ledare i en sedan tidigare känd kriminell organisation och syftet med resan är att styra upp verksamheten i Sverige.

En spaningsinsats aktiveras och mannen följs genom landet innan han anländer till en ankarplats i Göteborgstrakten. Där observerar spanarna att hela ligan som opererar i Sverige är samlad. Efter en kort tids spaning kunde sex personer gripas i samband med att man lastar en lastbil som normalt rullar i den legala lastbilstrafiken men där chauffören valt att låta sin lastbil fyllas med stöldgods istället för att köra tillbaka till hemlandet med tomt lastutrymme.

Sammanlagt beslagtogs stöldgods till ett värde av 975 000 kronor.

Ett tredje exempel är en kriminell gruppering från Balkan som specialiserat sig på att stjäla hyrbilar. Polisens Brottssamordningsenhet kunde under kartläggningen slå fast att beställaren från Balkan skickade utförare till Sverige, försedda med falska pass, falska kontokort och falska utländska registreringsskyltar. Det välorganiserade uppdraget var att hyra dyra lyxbilar som sedan skulle köras ned till Balkan.

En spaningsoperation aktiverades och det konstaterades att utförarna hyrde bilar från flera hyrbilsföretag. Efter en kortare spaningsinsats kunde fyra personer gripas innan de lämnade landet med de tillgripna bilarna.

Du kan själv göra mycket för att skydda dig

Det är inte bara polisen som kan vidta åtgärder för att minska inbrotten, var och en kan göra mycket själv för att skydda sig. Det är tillsammans och med gemensamma krafter, polisen, kommuner, andra myndigheter, närings- och föreningslivet och framförallt den enskilde bostadsinnehavaren som vi kan minska bostadsinbrotten.

Tips på hur du kan skydda dig
 • Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
 • Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.
 • Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
 • Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
 • Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
 • Undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest.
 • Vidarekoppla eventuellt telefonen.
Du som bor i villa och radhus, be någon om hjälp med att
 • Klippa gräsmattan om du är bortrest länge.
 • Hänga sin tvätt på din torkställning.
 • Skotta snö och göra fotspår i snön vid huset.
 • Slänga sopor i din soptunna ibland.
 • Parkera sin bil på din uppfart ibland så huset ser bebott ut.
Fler brottsförebyggande metoder att vidta för att slippa inbrott

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat och bostadsinbrotten minskar. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Källa: Polisen

FIKK - För att alla behövs