Örebro Futsal Club

Nya regler för att söka till kommunal grundskola till sina barn

Idag informerade Örebro Kommun vad som gäller när man ska välja kommunal grundskola åt sina barn. Från den 8 november gäller nya regler för ansökan till kommunal grundskola.

- .

Är du en av de fördrar med ett barn som ska börja på en ny skola till hösten? Då behöver du söka till den skola du vill ha till ditt barn.

Större valfrihet

Nu slutar kommun med anvisningsskolor och du ska istället söka till den skola du vill att ditt barn ska gå på. Genom att söka skola ökar du chansen att få en plats på den skola du önskar. Det är dina önskemål och närheten till skolan som avgör var ditt barn får plats. Det är innebörden i de nya reglerna för ansökan till kommunal grundskola som Programnämnd barn och utbildning beslutade den 8 november.

Annons ▾

­­Sök skola inför förskoleklass och skolbyte

Alla behöver inte söka skola. Ska ditt barn gå kvar på sin skola nästa årskurs behöver du inte göra något alls.

Du behöver bara söka skola om ditt barn:
  • ska börja i förskoleklass.
  • ska börja i årskurs 1 och inte har gått i förskoleklass.
  • går sista årskursen på sin nuvarande skola.
­­Ansökningsperiod 15 januari – 15 februari

Ansökningsperioden till höstterminen 2018 är 15 januari-15 februari. På www.orebro.se/sokaskola kan du läsa mer om hur det går till att söka skola.

FIKK - För att alla behövs