Örebro Futsal Club

Nytt förslag till idrottspolitiskt program i Örebro kommun – nu kan invånarna tycka till

Fritidsnämnden i Örebro kommun har tagit fram ett förslag till ett idrottspolitiskt program, detta kunde kommunen under måndagen informera om i ett pressmeddelande.

· Publicerad: 11 december 2017 · 18.02.
Bilden tagen under en skateboard-tävling i Örebro Skatepark

Fritidsnämnden i Örebro kommun arbetar strategiskt för att alla som bor och verkar i kommunen oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning ska kunna utöva fysisk aktivitet. Dessa idrotts- och motionsaktiviteter ska kunna utifrån deras egna förutsättningar och önskemål.

Därför har Fritidsnämnden i Örebro kommun tagit fram ett förslag till ett idrottspolitiskt program, som ska gälla alla invånare i kommun. Programmet innehåller fem fokusområden med tillhörande idrottspolitiska viljeinriktningar.

Annons ▾

Följande punkter:
  • Barn och ungdomsidrott i fokus
  • Inkluderande idrott för alla
  • Ekonomiskt stöd och samverkan för framtidens idrott
  • Tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer
  • Idrottslig utveckling och utbildning.

Genom att klargöra den idrottspolitiska inriktningen kan Örebro kommun på ett tydligt sätt stödja idrottsrörelsen samtidigt som förutsättningar skapas att Örebro fortsatt kan vara bland Sveriges främsta idrottsstäder.

Det idrottspolitiska programmet har formulerats av en parlamentarisk grupp inom Fritidsnämnden bestående av Jonas Håård (S), Annika Tholster (C), Katarina Bååth (MP), Johan Svanberg (KD), Sebastian Cehlin (M), Tara Rosenzia (V) och Habib Brini (SD). Sekreterare har varit Kristin Stenman, SISU Idrottsutbildarna/ÖLIF.

Remissperiod

För att få in synpunkter från medborgare och idrottsföreningar samt andra berörda har förslaget till idrottspolitiskt program skickats ut på remiss. Remissperioden pågår under perioden 11 december 2017 – 18 februari 2018.

Fritidsnämnden planerar att anta det idrottspolitiska programmet under våren 2018 innan Kommunfullmäktige tar ställning till programmet under sommaren/hösten 2018. På sidan orebro.se/idrottspolitisktprogram kan synpunkter lämnas och programmet finns som pdf-fil.

FIKK - För att alla behövs