Örebro Futsal Club

Fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan i Örebro län

Utbildningsanordnare i Örebro län har fått tretton av sina ansökningar beviljade

· Publicerad: 26 januari 2018 · 11.15.
Studera-Studier-Skola-Plugga

Yrkeshögskolan genomför nu en historisk expansion. Storsatsningen på utbildningsformen gör att Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja tretton nya utbildningar i Örebro län, totalt antal utbildningsplatser blir då 834 stycken.

De beslut som Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar på fredagen är en del i den storsatsning på Yrkeshögskolan som regeringen aviserade under hösten. Expansionen är den största sedan Yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet platser kommer öka med ungefär 45 procent fram till 2022.

Annons ▾

– Myndigheten eftersträvar en väl fungerande kompetensförsörjning i hela landet. Därför är det glädjande att samtliga 21 län får fler utbildningsplatser, säger chefen för Enhet analys och ansökan vid Myndigheten för yrkeshögskolan Peter Gustavsson Lidman.

Myndigheten för yrkeshögskolan har mottagit 29 olika ansökningar från utbildningsanordnare i Örebro län, varav tretton stycken har beviljats. Tio av utbildningarna ges i Örebro, två i Karlskoga och en i Askersund.

I och med årets ansökningsomgång ökar andelen distansutbildningar inom yrkeshögskolan. Mer än en femtedel av de beviljade utbildningarna i landet kommer att vara distansutbildningar.

Under de kommande veckorna kommer de nya utbildningarna att bli sökbara på webbadressen yrkeshogskolan.se, redan nu går det att hitta mer information om utbildningarna och ansökningsomgången på adressen myh.se.

FIKK - För att alla behövs