Örebro Futsal Club

792 vapen lämnades in till polisen första veckan

Redan den första veckan av den pågående vapenamnestin har 792 vapen lämnats in till polisen. Polisen vet att minst ett av vapnen kommer från den kriminella miljön.

· Publicerad: 9 februari 2018 · 15.32.

– Vi är nöjda med resultatet så här långt. Innan amnestin började var det många som tvivlade på att vi skulle nå den kriminella miljön och vapnen där, så det är särskilt positivt att vi fick in ett sådant vapen redan första dagen, säger Joakim Norenhag vid polisens rättsavdelning och projektledare för vapenamnestin.

Vapnet Joakim Norenhag refererar till lämnades in av en person som kontaktade polisen och sa sig vilja lämna det kriminella livet och därför ville att polisen skulle hämta vapnet.

Annons ▾

– Just att hämta vapen är ett led i den särskilda satsningen mot kriminella miljöer under amnestin. Vi tror helt enkelt att vissa vapen inte skulle komma in om vi inte erbjöd oss att hämta dem, säger Joakim Norenhag.

Förutom det nu nämnda vapnet finns fyra helautomatiska vapen bland de inlämnade vapnen.

– Att vi får in automatvapen är positivt. De kan orsaka stor skada så vi är väldigt angelägna om att få bort dem från gatorna, säger Joakim Norenhag.
Vid den förra amnestin för 5 år sedan lämnades närmare 15 000 vapen in.

Erfarenheten från den gången visar också att antalet vapen som lämnas in tenderar att öka mot slutet av amnestin. Polisen kommer också att fortsätta informera med bland annat inlägg i sociala medier.

FIKK - För att alla behövs