Örebro Futsal Club

Nytt konstverk tar plats på Vivallakullen – ”Äppletanke”

Nu är det klart att det blir konstverket ”Äppletanke” av Bigert & Bergström som kommer att ta plats på Vivallakullens topp. Skulpturen planeras vara på plats i slutet av 2018.

· Publicerad: 21 februari 2018 · 17.38.
Bigert & Bergströms bild av konstverket ”Äppletanke”

Nu är det klart att det blir konstverket ”Äppletanke” av Bigert & Bergström som kommer att ta plats på Vivalla-kullens topp. Skulpturen planeras vara på plats i slutet av 2018.

Tanken med ett konstverk på kullen är att skapa ett landmärke. Konstverket ska vara en tillgång för de människor som bor och verkar i närheten. Syftet med att sätta ett konstverk på kullen är också att det ska förhöja upplevelsen av platsen och fungera i samklang med omgivningen.

Annons ▾

Konstverk som samverkar med platsen
Under hösten 2017 fick yrkesverksamma konstnärer möjlighet att anmäla sitt intresse för uppdraget att skapa ett konstverk till Vivallakullen, fyra valdes ut till skissuppdrag. Jurygruppen har nu beslutat att ge uppdraget till Bigert & Bergström med motiveringen:

”I form av ett äpple görs en skulptur att sitta i eller vara kring. Skulpturen är så pass stor att den rymmer flera personer åt gången och juryn anser att Bigert & Bergströms skissförslag på ett fint sätt samverkar med platsen.

Man kan spegla sig själv och omgivningen i den blanka ytan och solen kommer få delar av skulpturen att lysa och kasta solkatter.

Skulpturen kommer att vara en bidragande orsak till att besökaren vill vandra upp för kullen och den kommer att förhöja upplevelsen av platsen. Äpplet är också en tydlig symbol för kunskap och hälsa. Materialet, rostfritt stål, är mycket slagtåligt och har lång hållbarhet.”

Äpplet blir minst 3 meter högt i rostfritt stål. Dess bett, som är blankpolerat, ger plats för flera personer att sitta.

– Att se sig själv i äpplets spegelyta, skratta för att sedan sitta ner och titta ut över staden och fundera över stort och smått är vår önskan med skulpturen, säger Lars Bergström som är en i konstnärsduon bakom förslaget.

– Det är roligt att juryn valt ett konstverk som jag hoppas kommer vara till glädje och inspiration för alla barn och ungdomar som är på kullen. Konst behöver också finnas på platser där vi vistas till vardags och skapar mötesplatsen, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Konstverket skapar en plats för samtal och tanke, och stämmer väl in i naturen runtomkring. Det här området utvecklas för att vara ett grönt område för möten och upplevelser. Det är bra att Vivallakullen nu blir ännu mer tillgänglig för alla, från barn till äldre, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

– Det här en stor satsning på barn och ungdomar som vi är mycket stolta över. För att demokratin ska fungera i praktiken krävs att vi politiker lyssnar in och tar barn och ungdomar på allvar. Det är mycket glädjande att vi skapat en fin mötesplats här, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad.

Vivallakullen
Vivallakullen ligger i norra delen av Örebro mellan bostadsområdena Vivalla och Nya Hjärsta. Kullen tillkom under 1960- och 70-talen i samband med att denna del av Örebro byggdes. Från dess högsta punkt har man en god utsikt över staden. Själva kullen och dess närmaste omgivning är ett grönområde som idag erbjuder möjlighet till rekreation, t.ex. promenader, och på vintern mycket bra pulkaåkning.

Området kommer att utvecklas ännu mer för att göra parken attraktivare och tillgängligare. I den framtida utformningen ryms bland annat tydligare entréer till området, en ny lekplats och utegym. Det kommer också att byggas en trätrappa upp till kullens topp. Projektet är en del av det bidrag kommunen fått från Boverket för att förbättra utemiljöer i socialt utsatta områden.

– Ett äpple i en modern konstnärlig tappning är något alla kan ta till sig. Det går att associera med många olika saker och leder förhoppningsvis till många fler besök och ”selfiebilder” som kan stärka Vivallakullens identitet och få fler att upptäcka parken och utsikten, säger Anne Pettersson, stadsmiljöstrateg, som arbetar med utvecklingen av kullen.

Kommunens budget för den konstnärliga gestaltningen är 660 000 kronor (exklusive moms). För beslutat och genomfört skissuppdrag utbetalades 25 000 kronor (exklusive moms) till respektive konstnär.

Jurygrupp
Jurygruppen för den nya konstnärliga gestaltningen på Vivallakullen består av:

  • Jesper Blåder, juryns ordförande, konstintendent, Örebro konsthall
  • Anne Pettersson, stadsmiljöstrateg, Stadsbyggnad
  • Tina Andersson, landskapsarkitekt, Stadsbyggnad
  • Mohamed Ikar, arbetsledare, Park och gata, Tekniska förvaltningen
  • Anna Karin Wulgué, konsthallschef, Örebro konsthall
  • Stefan Rydéen, konstnär.

FIKK - För att alla behövs