Örebro Futsal Club

Rekordhögt antal ansökningar om skuldsanering

Under 2017 ansökte över 19 000 svårt skuldsatta personer om skuldsanering, en ökning med 54 procent jämfört med året innan.

· Publicerad: 21 februari 2018 · 17.23.

De senaste tre åren har antalet ansökningar om skuldsanering ökat med nästan 70 procent. Det visar statistik från Kronofogden som Visma har sammanställt.

– Den kraftiga ökningen är anmärkningsvärd. En del av förklaringen är dock att de nya reglerna kring skuldsanering gör det lättare att ansöka. Det är i grunden positivt att fler svårt skuldsatta kan få hjälp att komma ur skuldsituationen, säger Elinor Sjögren, marknadschef på Visma Collectors.

Annons ▾

Ansökningarna ökar i samtliga län
Antalet ansökningar om skuldsanering ökar för tredje året i rad. Totalt ansökte nästan 19 000 personer om skuldsanering under 2017, vilket kan jämföras med föregående år, då antalet ansökningar var över 12 000. Antalet personer som ansökte om skuldsanering ökade i alla län, och i 11 av 21 län har siffran ökat med över 50 procent. Störst procentuell ökning finns i Östergötland, med 88 procent. Minst var ökningen i Västmanland, med 26 procent.

Skuldsaneringslagen har funnits sedan 1994 och ansökningarna har ökat kraftigt de senaste åren. Den som beviljas skuldsanering ska vara så svårt skuldsatt att det inte anses möjligt att återbetala skulderna inom en rimlig framtid. Därefter betalar den skuldsatte av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt.

– Bakom varje skuld finns en människa. Att hamna i skuld är en jobbig situation som den drabbade ofta mår dåligt av. Därför är det viktigt att personen får stöttning med att hitta lösningar ur situationen. Ett råd till den som sitter med obetalda skulder är att tidigt kontakta fordringsägarna för att få hjälp med en avbetalningsplan, säger Elinor Sjögren.

Antal ansökningar om skuldsaneringar 2017 i Örebro var 617 stycken ( En ökning med 67 % mot 2016 )

Tips till den som är skuldsatt:
– Se över vilka av dina levnadskostnader du kan minska.
– Upprätta och följ en budget.
– Undvik fler faktura- och kreditköp.
– Kontakta fordringsägarna för att ta fram en avbetalningsplan.
– Sök hjälp hos budgetrådgivare i din kommun.

Tips till den som skickar fakturor:
– Var proaktiv, gör en kreditupplysning innan leverans.
– Låt det inte gå för lång tid mellan leverans och fakturering.
– Upprätta tydliga avtal.
– Ha fasta rutiner för fakturering.

FIKK - För att alla behövs