Örebro Futsal Club

Lista – Här är alla större vägarbeten i Örebro under 2018

I år kommer 13 större vägarbeten att utföras i Örebro. Under tiden arbetena pågår blir det begränsad framkomlighet och på vissa ställen stängs trafiken av.

· Publicerad: 22 februari 2018 · 13.56.
Skebäcksbron är en av 13 platser som är med på listan från Örebro Kommun.

– Vi samordnar projekten för att minska störningarna så mycket som möjligt. Se vilka vägar som berörs i listan nedan, skriver Örebro Kommun i pressmeddelande som skickades ut under torsdagen.

Kommunen har en samordningsgrupp för trafikavstängningar för att minimera störningar för trafikanter i samband med vägarbeten. De arbetar med att samordna olika projekt som kan påverka trafiken, både inom kommunen och med externa företag som till exempel gör ombyggnationer av el, fjärrvärme och bredband.

Annons ▾

– Alla arbeten är nödvändiga för att vår stad ska fungera i framtiden. Vi stänger inte av något i onödan. Jobben som görs är ju för att vi ska ha både vatten, el, bredband och värme. Och för att vi skall ha en trygg, säker och tillgänglig stad, säger Tommy Karlqvist, verksamhetschef på Park och gata.

Örebros största vägarbeten 2018:

1. Östra Nobelgatan och Östra Bangatan (Postterminalen)
Flytt av ledningar för vatten- och avlopp, el, värme, kyla och stadsnät. Byggnation av ny cykelbana och ombyggnationer av området.

Tidsplan: Beräknad start i maj 2018
Ansvariga: Örebro kommun, Eon och Stadsnät

2. Södra strandgatan, Vasabron, fram till Gräsgatan
Tryckning av el-ledning under Östra Bangatan, järnvägen samt under Hertig Karls allé, för att säkerställa elförsörjningen till centrala Örebro. Det kommer att vara begränsat framkomlighet från mitten av mars till november 2018 på hela sträckan: Södra Strandgatan, Vasabron, Vasagatan, Karlslundsgatan, Ringgatan, Angelgatan, Älvtomtagatan och Gräsgatan.

Tidsplan: Från mitten av mars till november 2018. Delar av Södra strandgatan och Vasabron stängs av under ca 4 veckor från mitten av mars.
Ansvariga: Eon El

3. Nygatan och Kungsgatan
Reparation och förnyelse av fjärrvärme. För att öka framkomligheten för transporter, räddningstjänst och kunder till företag kommer arbetet utföras i etapper. Arbete kommer även ske nattetid och så fort en etapp är klar kommer hålen att fyllas igen. För att det ska bli lättare att ta sig fram kommer cykelställ, skyltar och belysning mm att monteras ner. Gångbroar byggs till de portar där det behövs. Arbetet i korsningen utformas i samarbete med räddningstjänsten.

Tidsplan: 1 april–30 november 2018
Ansvariga: Eon

4. Nygatan och Fabriksgatan (Kulturkvarteret)
Flytt av ledningar för vatten och avlopp, värme, kyla, el och bredband. Efter att flytten av ledningarna är klar kommer byggnationer att påbörjas. Nygatan kommer att vara enkelriktad från våren 2018 till hösten 2020.

Tidsplan: Beräknad start våren 2018, och ombyggnationer till och med hösten 2020.
Ansvariga: Örebro kommun, Eon, Skanova

5. Skebäcksbron
Breddning och förstärkning av bron. Arbetet kommer utföras under vintern när det inte är säsong för båttrafik.

Tidsplan: Start 29 oktober 2018, och beräknas vara klart 30 april 2019.
Ansvariga: Örebro kommun

6. Längbrogatan, del 1
Ny gång- och cykelbana ska byggas. Kommunen kommer även schakta och asfaltera nya infarter mellan Dalbygatan och Norra Åsvägen.

Tidsplan: Våren 2018
Ansvariga: Örebro kommun

7. Längbrogatan, del 2
Ny gång- och cykelbana ska byggas. Kommunen kommer även schakta och asfaltera nya infarter mellan Dalbygatan och Norrängsvägen.

Tidsplan: Hösten 2018
Ansvariga: Örebro kommun

8. Trumpetaregatan
Nya vattenledningar och ledningar för spillvatten och dagvatten ska byggas under gatan.

Tidsplan: 1 mars–30 november 2018
Ansvariga: Örebro kommun

9. Karlsdalsallén
Nu ska gatan färdigställas efter alla byggnationer som varit i området. Kommunen kommer även att plantera träd.

Tidsplan: 1 mars–30 november 2018
Ansvariga: Örebro kommun och Eon

10. Idrottsvägen
Byte av fjärrvärme. Arbetet kommer innebära att det blir begränsad framkomlighet på vägen.

Tidsplan: 2018
Ansvariga: Eon

11. Adolfsbergsvägen (Litografen)
Byggnation av upphöjda passager, busshållplatser, huvudstråk för gångare och cyklister, samt ny belysning.

Tidsplan: Start i maj 2018
Ansvariga: Örebro kommun

12. Mosåsvägen
Byggnation av upphöjningar för att bilisterna ska sänka hastigheten på vägen. Trafiken kommer att påverkas från östra sidan från Ronnebygatan upp till busshållplatsen vid Adolfsberg centrum.

Tidsplan: Under 2018, men startdatum är inte bestämt.
Ansvariga: Örebro kommun

13. Fabriksgatan och Rudbecksgatan
Öppnande av Fabriksgatan ut mot Rudbecksgatan.

Tidsplan: 1 juni–30 september 2018
Ansvariga: Örebro kommun

FIKK - För att alla behövs