Örebro Futsal Club

Insats mot prostitution och människohandel i Örebro

Förra veckan genomfördes en insats mot prostitution och människohandel i Örebro, den gick under namnet operation Torkel.

· Publicerad: 7 mars 2018 · 11.25.
Polis i Örebro

Under fyra kvällar identifierades 10 kvinnor som sålde sexuella tjänster och 20 män som köpte tjänster. En man häktades igår misstänkt för koppleri.

I insatsen deltog regionala utredningssektionen i region Bergslagen, lokalpolisområde Örebro, socialtjänsten i Örebro kommun samt länsstyrelsernas regionala koordinator mot prostitution och människohandel. Samarbetet gjorde att både kvinnorna som sålde sexuella tjänster och männen som köpte kunde erbjudas stöd.

Annons ▾

Tomas Johansson chef för regionala utredningssektionen i region Bergslagen säger följande:

– Polisen kan ta de här sexköparna och det blir penningböter. Men samarbetet med socialtjänsten ger ett annat djup i en sådan här insats.

Tidigare har sexköp ofta skett på olika hotellrum, men hotellen i Örebro har utbildats av polisen och lärt sig känna igen tecken på att misstänkt sexhandel.

– Hotellen har blivit väldigt aktiva och uppmärksamma och numera är det ovanligt att sexköpen sker på hotellen, säger Tomas Johansson. Istället har prostitutionen flyttat till vanliga lägenheter.

Inte sällan hyrs lägenheterna ut i andra hand. Den som tillhandahåller en lägenhet för sexhandelsändamål kan göra sig medskyldig till brott. Polisen kommer att kontakta fastighetsägare och de rättmätiga lägenhetsinnehavarna för att uppmärksamma dem på problemen.

Utsatthet

De kvinnor som identifierades i insatsen var i åldrarna 20-40 år, och kom från Sverige, Rumänien, Nigeria och Dominikanska republiken. Det som förenar dem är att de alla på olika sätt hamnat i olika slag av utsatthet.

Männen som greps var i åldrarna 21-52 år och kommer från olika samhällsområden, studenter, familjefäder, egenföretagare. Både männen och kvinnorna har genom socialtjänstens försorg erbjudits olika stödinsatser. En kvinna kunde skjutsas till ett skyddat boende. 6 mars häktades en man, på sannolika skäl misstänkt för koppleri.

FIKK - För att alla behövs