Örebro Futsal Club

Örebro Kommun ska se över organisation och finansiering av Open Art

Open Art har länge varit en välbesökt utomhusutställning som uppskattats av så väl örebroare som turister.

· Publicerad: 9 mars 2018 · 13.20.
Foto: Martin Avedal
Stolarna på Järntorget var ett konstverk som berörde. Nu är det snart dags för Open Art 2019.

För att fortsätta hålla Open Art på en konstnärligt hög nivå, ska nu alternativ till organisation och finansiering ses över under våren.

Konstbiennalen Open Art, som pågått sedan 2008, har varit en välbesökt och uppskattad utomhusutställning där örebroarna möter konsten på stadens gator och torg. Det har också visat sig vara ett betydande besöksmål som har bidragit till att sätta Örebro på kartan.

Annons ▾

Verksamheten har vuxit och vi behöver se över hur den bäst kan organiseras samt hur visioner och mål för verksamheten kan förtydligas. Ambitionen är att fortsätta hålla en hög konstnärlig nivå på Open Art.

– Vi ska hitta former för att ta vara på det stora intresse som finns för Open Art:s fortsatta utveckling. Vision, mål, organisation och finansiering ska ses över så att Open Art kan fortsätta att vara en av de större konsthändelserna för samtidskonsten i Norden, säger Anne Andersson, kommundirektör.

Ska Open Art drivas i alternativ form

Genom en så kallad utmaning till kommunen har frågan väckts om Open Art bör drivas i alternativ form istället

– Den idén tar vi med oss i det vidare arbetet men just nu kommer vi inte lägga ut Open Art på entreprenad, fortsätter Anne Andersson. Arbetet med den kommande biennalen fortsätter som vanligt under tiden men åsikterna som har kommit in genom utmaningen tar vi till oss. Jag har i uppdrag att fortsätta titta på olika lösningar för att verksamheten ska få bästa möjliga förutsättningar att driva Open Art och det arbetet ska presenteras i juni i år.

Nästa Open Art planeras genomföras sommaren 2019.

FIKK - För att alla behövs