Polisen behöver din hjälp med att identifiera stöldgods

Hjälp polisen – känner du igen saker på polisens egna bilder?

- .

Vid en husrannsakan i Östra delar av Örebro län så anträffades en mängd gods som polisen misstänker vara tillgripet genom brott. Om någon känner igen aktuella föremål så kontakta polisen genom epost adress registrator.bergslagen@polisen.se 

Hänvisa till ärendenummer K 317831-18.

Det finns ännu mera gods som är kopplat till dom olika föremålen, bland annat finns teknisk utrustning till högtalarna.

För mer information ring telefonnummer 010-56 73 620

Källa: Polisen

Wheels4fun