Örebro Futsal Club

Överenskommelse mot idrottsrelaterade brottsligheten

Polisen och Riksidrottsförbundet har träffat en överenskommelse för att göra idrotten till en trygg miljö för idrottare, publik, domare.

· Publicerad: 26 mars 2018 · 21.03.
Personen på bilden har inget med artikeln att göra

Samverkan är en del i arbetet för nolltolerans mot hot och våld mot personer inom idrotten.

– Med den här överenskommelsen i ryggen kan vi få en tydlighet i vårt säkerhetsarbete inom idrotten och ta gemensamma krafttag för att hålla idrotten ren från brottslighet, säger Björn Eriksson.

Annons ▾

Före, under och efter

Överenskommelsen omfattar tre övergripande områden: trygghet före, under och efter idrottsevenemang, grov brottslighet inom idrotten samt arbete mot terrorism och andra hot om allvarliga angrepp i samband med idrottsevenemang.

Utifrån överenskommelsen ska handlingsplaner kring respektive område tas fram och implementeras både inom Polismyndigheten och idrottsrörelsen.

– Idrotten engagerar många, omsätter mycket pengar och har en stark ställning i samhället. Tyvärr ser kriminella personer och grupperingar detta som ett tillfälle att utnyttja idrotten för brottsliga syften. Tillsammans måste vi aktivt motverka detta.

Polisen har ett ansvar att förhindra brott och se till att den grundlagsskyddade föreningsfriheten kan fullföljas utan hot och våld, säger Anders Thornberg, rikspolischef.

Tystnadskultur

Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet en rapport, Otillåten påverkan inom idrotten, som visade på att hot, våld och andra försök till påverkan förekommer inom många idrotter. Rapporten visar även att det råder en tystnadskultur kring otillåten påverkan som är förödande för idrotten. Polismyndigheten och Riksidrottsförbundet ska tillsammans aktivt motverka brottslighet inom idrotten. Publik, idrottare, domare, förtroendevalda och anställda ska känna sig trygga före, under och efter idrottsevenemang.

– Idrott ska vara glädje och gemenskap. Överenskommelsen mellan oss och polisen gör det möjligt att tillsammans agera kraftfullt mot de som förstör och hotar idrottens existens, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

– Att ha en samlad och tydlig lägesbild och strategi kommer att göra skillnad i arbetet mot idrottsrealterad brottslighet. Polisen ska bidra med de delar vi kan, bland annat den aktionsgrupp mot idrottsrelaterad brottslighet som vi har i region Stockholm. Det är också viktigt att idrotten tar tydlig ställning och gör sin del, säger regionspolischef Ulf Johansson som är ansvarig för arbetet mot idrottsrelaterad brottslighet inom polisen.

FIKK - För att alla behövs