Örebro Futsal Club

Länstrafiken byter till sommartidtabell den 18 juni

Den 18 juni byter Länstrafiken tidtabell till sommartidtabell för både region- och stadsbussar.

· Publicerad: 12 april 2018 · 17.05.

Länstrafiken kommer att genomföra några större justeringar med bland annat förändrade linjesträckningar och mindre justeringar som exempelvis justerade avgångstider. Förändringarna genomförs för att busstrafiken ska bli mer kostnadseffektiv och fokuserad på de linjer och avgångar som gynnar flest resenärer.

Tidtabellsskiftet i juni 2018 är resultatet av ett antal effektiviseringsåtgärder samt ett minskat resande under sommarmånaderna. Det mesta förblir oförändrat i Länstrafikens utbud vid tidtabellsskiftet och trafikförändringarna påverkar ca 2 procent av det totala bussresandet i länet.

Annons ▾

Ändringar efter behov och kostnad

Kostnader för busstrafiken i Örebro län ska enligt tidigare beslut minskas med 14,6 miljoner kronor år 2018, och med helårseffekt, 24,7 miljoner kronor, 2019.

– Vi har fått prioritera om några linjer och avgångstider. Linjer med ett lågt resande har behövt ses över till förmån för de linjer som gynnar flest resenärer, säger Fredrik Eliasson, Tf. Kollektivtrafikchef på Länstrafiken Örebro. Vi beklagar att det kan förekomma att enskilda länsinvånare i och med detta får tillgång till färre turer och linjer.

Flera ändringar i Örebro

För stadsbussarna i Örebro stad sker flera förändringar. Bland annat får Linje 9 och 22 ändrad körväg på grund av den planerade avstängningen av Skebäcksbron. Linje 5 får två nya avgångstider från Hovsta mot Adolfsberg på morgonen måndag till fredag. Linje 5 förlängs för två avgångstider på eftermiddagar och de avgångarna kommer från tidtabellsskiftet att starta vid Backahallen i riktning mot Hovsta, istället för hållplats Slottet som idag.

– Linje 5 är en populär linje som får allt mer resande och därför är det nödvändigt att förstärka linjen med fler avgångstider, menar Fredrik Eliasson. Att låta linjen starta vid Backahallen istället för vid Slottet ger 10-minuterstrafik mellan kl. 14.12-16.12 måndag till fredag, vilket det finns ett stort behov av idag då många reser där vid den tidpunkten.

För regionbussarna i Örebro län kommer förändringarna innebära att 6 stycken linjer tas bort. Det är linje 322, 525, 534, 535 och 753. Linje 755 kommer att få en ny linjesträckning över Rönneshyttan för att möjliggöra ett fortsatt resande för resenärer som tidigare rest med linje 753.

Ett axplock av justeringar som genomförs:

  • Linje 9 och linje 22 får ändrad körväg på grund av den planerade avstängningen av Skebäcksbron.
  • Linje 20 Örebro – Universitetet tas bort. Istället kan resenärer resa med annan stadsbuss eller linje 725 som kommer att stanna vid hållplats Universitetsplatsen på samtliga avgångar.
  • Linje 321 får slutstation vid Glanshammars Kyrka för två avgångar på lördag och två på söndag. Linjen kör inte vidare till Götlunda, Fårtallen på dessa avgångar, men fortsätter göra det på övriga avgångstider.
  • Linje 722 får slutstation Läppe och kör inte vidare till Vingåker. Det gäller alla avgångstider som tidigare haft slutstation Vingåker.

Sommartidtabellerna för Karlskoga, Lindesberg och Örebro stad gäller från 18 juni till och med 19 augusti. Det gäller även sommartidtabellerna för regionbuss.

FIKK - För att alla behövs