Örebro Futsal Club

Ombyggnation av Östra Bangatan och Nobelgatan startar den 16 april

Örebro kommun informerade under fredagen att de ska bygga om Östra Bangatan och korsningen med Nobelgatan.

· Publicerad: 13 april 2018 · 10.29.

Detta för att möjliggöra ny bebyggelse längs Östra Bangatan. Måndag 16 april startar arbetet, som till en början endast sker nattetid för att minska störningarna.

Under hela ombyggnationen kommer ett körfält i vardera riktning att vara öppet för trafik med sänkt hastighet förbi arbetsområdet. Arbetet beräknas vara klart november 2018.

Annons ▾

Detta ska göras

 • Nya övergångsställen ska byggas i korsningen Östra Bangatan/Nobelgatan och nya gång- och cykelbanor byggs längs Östra Bangatan, så gående och cyklister ska kunna ta sig fram till de planerade byggnaderna.
 • Ribbingsgatan öppnas mot Östra Bangatan.
 • Befintliga ledningar måste flyttas från en av fastigheterna ut till allmän platsmark.
 • Fjärrvärme och fjärrkyla, el, fiber ska dras fram till de nya byggnaderna.

Kommunen samordnar alla ledningsarbeten i samband med gatuombyggnationen.

Begränsad framkomlighet under ombyggnationen

Måndag 16 april:
Byggstart.Under måndagen startar arbetet med att fräsa bort asfalten på hela arbetsområdet. Arbetet sker endast nattetid för att minska störningarna. Då råder begränsad framkomlighet, trafiken styrs av flaggvakter.

Torsdag 19 april:
Etapp 1. Arbetsområdet på Östra Bangatan, mellan Ribbingsgatan och Östra Nobelgatan, stängs av. Ett körfält i varje riktning hålls öppet.

I korsningen Östra Bangatan-Nobelgatan stängs trafikljusen av och en tillfällig cirkulationsplats anläggs. Ett körfält i varje riktning hålls öppet på Östra Nobelgatan. Ambulansen har en egen fil fram till cirkulationen. Var uppmärksam på utryckningsfordon och hjälp till att hålla ambulansfilen fri!

Omledningsvägar man kan köra på istället

 • Till sjukhuset/Norr från centrum/Söder:
  Välj Trädgårdsgatan eller Skebäcksbron-Universitetsallén
 • Till sjukhuset/centrum från Norr:
  Välj Hjorttorpsvägen/Grenadjärgatan eller Östra Bangatan-Hovstavägen-Storgatan
 • Från Norr/Väster till centrum/Söder
  Välj Hedgatan-Hertig Karls Allé

FIKK - För att alla behövs