Örebro Futsal Club

Parkeringsavgift införs på Söder i Örebro – den första maj avgiftsbeläggs parkeringarna

Den 1 maj införs parkeringsavgift på kommunala parkeringar på Söder, och den 18 juni på Väster i Örebro. Det gör vi för att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö i vår växande stad.

· Publicerad: 17 april 2018 · 08.33.
Södermalm i Örebro - Örebro kommun
Foto: Örebro kommun

Örebro är en bra plats att leva och bo på, och vi blir allt fler. Det ställer krav på oss att använda utrymmet i centrum på ett effektivt och hållbart sätt. För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför vi parkeringsavgift på centrala kommunala parkeringar i Örebro.

Den 1 maj avgiftsbeläggs parkeringar på Söder. Avgiften blir 2 kr/timme vardagar klockan 08.00-18.00. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

Annons ▾

Idag finns ingen boendeparkering i området som avgiftsbeläggs och vi har därför valt att sänka avgiften från planerade 5 kr/timme till 2 kr/timme under tiden vi utreder frågan. I automaterna går det att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd. Den garanterar inte en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa. Titta alltid på den aktuella skyltningen vid platsen du parkerar på.

Parkeringsavgift kommer även att införas på Väster i juni 2018.

Örebro kommun arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Att införa parkeringsavgift, samtidigt som vi förenklar andra färdsätt, är ett sätt att motivera fler att välja andra färdsätt än bilen.

Norr och Öster fick parkeringsavgift förra året, där har vi redan märkt effekt. Nu finns det fler lediga parkeringsplatser för den som behöver, det minskar söktiden och antalet felparkerade bilar, vilket är bra för trafiksäkerheten.

FIKK - För att alla behövs