Örebro Futsal Club

Ny lag om personuppgifter – läs vår uppdaterade integritetspolicy

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen, ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter.

- .

Den 25 maj 2018 så ersätter den nya dataskyddsförordningen (DSF) personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR gäller organisationer, och inte privatpersoner. Syftet är att stärka rätten till privatliv och anpassa lagstiftningen om hantering av personuppgifter till det digitala samhället. Ett annat syfte är att harmonisera EU-lagstiftningen inom området och därmed underlätta flödet av information inom unionen.

Annons ▾

Konsekvenser av den nya lagstiftningen är att alla organisationer, måste hantera personuppgifter på ett mer stringent och dokumenterat sätt, samt att de som är registrerade ska få tydligare och mer information.

GDPR påverkar inte den nuvarande etikprövningslagen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och lagen om offentlighet och sekretess.

Läs vår uppdaterade integritetspolicy på Örebro Tribune

Läs och godkänn våra uppdaterade användarvillkor på Örebro Tribune

FIKK - För att alla behövs