Örebro Futsal Club

Då påbörjas byggnationen av nya Kulturkvarteret i Örebro – stänger av trafik på Nygatan

Örebro kommun kommer från och med vecka 20 påbörja byggnationen av nya Kulturkvarteret i centrala Örebro. Nygatan stängs av, antalet parkeringsplatser kommer vara begränsat och busstrafiken påverkas.

- .
Kulturkvarteret - Örebro kommun

Från och med vecka 20 så påbörjar Örebro kommun det förberedande arbetet inför byggnationen av Kulturkvarteret. Bland annat så kommer infarten från Östra Bangatan till Nygatan att stängs av för att vattenledningar ska flyttas.

Vecka 20 påbörjas byggnationen av en transformatorplatta på parkeringen vid Konserthuset, och grävarbeten för el-ledningar längs Fabriksgatan. Antalet parkeringsplatser kommer vara begränsat och busstrafiken kommer att påverkas.

Annons ▾

Östra Bangatan och Nygatan kommer delvis att stängas av

Vecka 21 börjar arbetet med att flytta vattenledningar längs med Nygatan. Infarten från Östra Bangatan till Nygatan stängs då av. Men man kan åka in till Behrns parkeringshus via Fabriksgatan istället. Ett körfält på Östra Bangatan, norrgående körriktning kommer också att stängas av.

Den första etappen beräknas vara klar under vecka 28, men arbetet med ledningsflytten kommer troligtvis att pågå ända fram till augusti. Vattenledningarna behöver dras om för att möjliggöra byggnationen av Kulturkvarteret.

Begränsat antal parkeringsplatser

Under vecka 20 ska Örebroporten börja bygga en platta till den nya transformatorstationen som kommer finnas inne i Kulturkvarteret. Plattan kommer att byggas på parkeringen vid Konserthuset, längs med Nygatan. Vecka 21 kommer man även att påbörja ett arbete med att sanera marken inne på parkeringen vid Konserthuset. Dessutom kommer jourvårdcentralens södra gavel att anpassas för att möjliggöra en ny entré. Det kommer att finnas ett begränsat antal parkeringsplatser. För att komma in till parkeringen får man åka via Fabriksgatan.

Busskurer på Fabriksgatan flyttas

Vecka 21 påbörjas grävarbeten för el-ledningar längs med Fabriksgatan, arbetet kommer att utföras i etapper. Busstrafiken vid Konserthuset kommer att påverkas under arbetet och busskurer ska flyttas under vecka 21. Mer information finns på Länstrafikens hemsida.

Kulturkvarteret beräknas vara klart år 2020

Kulturkvarteret ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten – för alla, med särskilt fokus på barn och unga. Här kommer bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan att finnas. Kulturkvarteret beräknas vara klart år 2020.

Läs mer information om Kulturkvarteret på orebro.se

FIKK - För att alla behövs