Örebro Futsal Club

OpenART 2019 – Norden står i fokus

Arrangörerna bakom OpenART informerade under måndagen att konst från Norden kommer stå i fokus när konst-biennalen genomförs nästa år. 

· Publicerad: 28 maj 2018 · 23.02.
Foto: Martin Avedal

OpenART kommer att genomföras i de centrala delarna av Örebro 8 juni – 1 september 2019. Under biennalen 2015 så valde man att lägga extra fokus på Kina och Frankrike och 2017 på Japan och Colombia.

Ungefär en tredjedel av de deltagande konstnärerna har kommit från de utvalda fokusländerna och de övriga deltagande konstnärerna har kommit från resten av världen. Att ha fokusländer har varit ett intressant spår för att fördjupa sig i ett lands konstscen och historia.

Annons ▾

Norden i fokus under OpenART 2019

Under biennalen 2019 vänder man blicken mot de nordiska länderna, Island, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Norden har en unik och vital konstscen som är helt ny för OpenArt.

Tidigare har inga konstnärer från Island varit med, någon enstaka från Danmark och Norge men däremot så har Finland funnits representerat genom åren.

Bjudit in curators från nordiska länder

Man har bjudit in curators från fokusländerna som har uppdrag att göra ett urval av verk och konstnärer. De curators man har valt att samarbeta med har stor erfarenhet av att arbeta med biennaler och konst i det offentliga rummet. 

I dagarna stängdes också ansökningsportalen Open Call där yrkesverksamma konstnärer från hela världen har ansökt om att få vara med på nästa utställning.

En jury går igenom bidragen

Open Call resulterade i 437 ansökningar och nu har ett juryarbete påbörjats för att hitta de mesta intressanta och genomförbara idéerna. Juryn består av Anna-Karin Wulgué, konsthallschef, Linda Wallenberg, curator, Andreas Brändström, konstmusiechef, Loulou Cherinet, konstnär, Johan Jedebert, konstnär och utställningstekniker som alla bidrar med olika erfarenheter och perspektiv.

Under de senaste åren har ca 30 procent av de medverkande konstnärerna i Open Art antagits via Open Call och ca 70 % är curatoriskt valda konstnärer. Både det curatoriska arbetet och juryarbetet sker under våren och sommar 2018

Info om OpenART

OpenART är en återkommande biennal som arrangerades första gången 2008. När det återigen är dags 2019 kommer det vara den sjunde i ordningen.

Eventet brukar äga rum runt om i centrala Örebro och innefatta runt en 100 konstverk. Några konstverk som blev extra omtalade under OpenART var bland annat gula kaninen på Stortorget, pissande gubben i Svartån och stolarna på Järntorget. 

FIKK - För att alla behövs