Örebro Futsal Club

Här kommer parkeringsavgift införas på Väster från och med den 18 juni

Måndag 18 juni införs parkeringsavgift på kommunala parkeringar på Väster i Örebro.

- .

Parkeringsavgift införs på kommunala parkeringar på Väster i Örebro. Detta gör vi för att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö i vår växande stad, skriver Örebro Kommun i ett pressmeddelande som skickades ut under måndagen den 11 juni.

Örebro är en bra plats att leva och bo på, och vi blir allt fler. Det ställer krav på oss att använda utrymmet i centrum på ett effektivt och hållbart sätt. För att bidra till en bra trafiksituation och en god miljö inför kommunen parkeringsavgift på centrala kommunala parkeringar i Örebro.

Annons ▾

Parkeringsavgift från 18 juni

Den 18 juni avgiftsbeläggs parkeringar i två områden på Väster. Avgiften blir 2 kr/timme vardagar kl. 8-18. Vardag före helgdag samt lördag och söndag är det avgiftsfritt.

Idag finns ingen boendeparkering i området som avgiftsbeläggs och kommunen har därför valt att sänka avgiften från planerade 5 kr/timme till 2 kr/timme under tiden de utreder frågan.

I automaterna och parkeringsapparna går det att lösa parkeringsbiljett även för längre tid, högst 30 kalenderdagar i följd. Den garanterar inte en ledig plats men är giltig i områden med samma taxa. Titta alltid på den aktuella skyltningen vid platsen du parkerar på.

Arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar

Örebro kommun arbetar för långsiktiga och hållbara trafiklösningar så att Örebro kan förbli en bra plats att bo på, även i framtiden. Att införa parkeringsavgift, samtidigt som de förenklar andra färdsätt, är ett sätt att motivera fler att välja andra färdsätt än bilen.

Norr och Öster fick parkeringsavgift förra året, där har kommunen redan märkt effekt. Nu finns det fler lediga parkeringsplatser för den som behöver, det minskar söktiden och antalet felparkerade bilar, vilket är bra för trafiksäkerheten.

Läs mer om avgifter på kommunala parkeringar på www.orebro.se/parkering

Foto: Örebro Kommun

FIKK - För att alla behövs