Örebro Futsal Club

Heterosexuella killar från välbärgade familjer mår bäst – enligt ny rapport

Den som mår bäst är kille, heterosexuell, utan någon funktionsnedsättning och behöver inte oroa sig för familjens ekonomi. I alla fall enligt den nya rapporten ”Mår alla bra?”

· Publicerad: 12 juni 2018 · 11.44.
Arkivbild
Arkivbild

Det finns betydande skillnader i hälsa bland elever i årskurs 9 i Mellansverige. Det framkommer i den nya rapporten ”Mår alla bra?” som beskriver elevernas hälsa uppdelat på kön, socioekonomiska förhållanden, funktionsnedsättningar och sexuell läggning.

Skillnaderna mellan tjejer och killar har dessutom ökat över tid. Oro för familjens ekonomi har ett särskilt starkt samband med måendet.

Annons ▾

Heterosexuella killar från välbärgade familjer mår bäst

Den som mår bäst är kille, heterosexuell, utan någon funktionsnedsättning och behöver inte oroa sig för familjens ekonomi. Omvänt är det större risk för ohälsa bland tjejer. Och även bland unga HBTQ-personer och bland de unga som oroar sig för familjens ekonomi.

– Alla barn ska ha samma chans till god hälsa oavsett bakgrund. Det är sorgligt att se hur tidigt ojämlikheterna sätter sig, säger Jihad Menhem (V), ordförande i Region Örebro län fokusberedning för folkhälsa. Nu behöver vi i regionen arbeta vidare tillsammans med skolorna, kommunerna och civilsamhället för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Ojämlikhet i hälsa är ett samhällsproblem

Det är sedan tidigare känt att hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen, vilket den nya undersökningen bekräftar. Rapporten visar på vikten av att arbeta med frågan för att utjämna skillnaderna i hälsa mellan olika grupper och göra hälsan i befolkningen mera jämlik.

– Den kunskap om metoder och verktyg för att förebygga ohälsa som vi har behöver omsättas i handling i större utsträckning än vad som sker i dag. Vi måste betrakta ojämlikhet i hälsa som ett samhällsproblem som vi kan motverka, säger Jihad Menhem.

Om undersökningen 

Resultatet i undersökningen baserar sig på enkätsvar från 9 512 elever i årskurs 9 i Örebro, Västmanland, Sörmland och Uppsala län. Undersökningarna genomfördes 2017.

Detta är den första rapporten i en serie om tre delar som undersöker ojämlikhet i hälsa bland ungdomar i Region Örebro län, Region Uppsala, Landstinget Sörmland och Region Västmanland.

I rapport två och tre undersökes vilka livsvillkor och levnadsvanor som ungdomarna i våra län har idag. Rapporterna är skrivna i samarbete mellan länens enheter för folkhälsorapportering. Rapporten finns att hämta hem här: www.regionorebrolan.se/folkhalsa/publikationer

Undersökningen genomförs för sjätte gången av Region Örebro län i samverkan med länets skolor. Syftet med Liv & hälsa ung undersökningen är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och följa utvecklingen över tid.

Resultat uppdelat på kön, skolår och geografisk nivå för Örebro län finns tillgängligt i ett digitalt analysverktyg: www.folkhalsodataorebrolan.se Mer information om undersökningen finns även på Region Örebro läns webbplats: www.regionorebrolan.se/livohalsaung.

FIKK - För att alla behövs