Örebro Futsal Club

Allt färre i Sverige ger blod

Idag den 14 juni är det Internationella blodgivardagen (World Blood Donor Day), som WHO arrangerar.

· Publicerad: 14 juni 2018 · 12.31.
Foto: Björn Eklund
Foto: Björn Eklund

Tema i år är ”Be there for someone else. Give Blood. Share life”. I Sverige gav 213 376 personer blod under 2017. Allt färre ger blod varje år.

Nu måste trenden vändas för att det alltid ska finnas blod till de som behöver i den svenska sjukvården. Under våren 2018 har det varit brist på blod i många landsting.

Annons ▾

Antal som gav blod

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
247 481 238 795 229 182 224 569 222 967 219 322 213 786 213 376

”Läget är allvarligt, nu måste vi vända trenden. Förändringar i omvärlden och i beteenden gör att fler blodgivare behövs. Efter långresor, tatueringar, byte av sexpartner med mera måste man göra uppehåll i blodgivningen. Influensor slår ut stora grupper under långa perioder. Därför behövs fler blodgivare att kalla in vid behov och för katastrofberedskap”, säger Malin Joelsson, ordförande i GeBlod Kommunikation.

Omkring 100 000 personer fick blod under 2017 och cirka 1200 enheter blod transfunderas i Sverige varje dygn. Blodet används till kroniskt sjuka, cancervård, operationer, olyckor, förlossningar med mera. Utan blodgivning, där frivilliga blodgivare delar med sig av sitt blod, upphör stora delar av sjukvården att fungera.

Sverige är självförsörjande på blod med knapp marginal. Det är WHOs rekommendation att varje land ska sköta sin egen blodförsörjning, för största möjliga blodsäkerhet och minimering av risk för smittspridning.

Viljan finns

Glädjande är dock att antalet nyanmälda blodgivare ligger stabilt. Under 2017 registrerade sig 45 551 personer som nya blodgivare. Av de som nyanmäler sig brukar omkring 60 procent bli reella blodgivare, det vill säga ge sin första påse blod.

Nyanmälda blodgivare

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
45 741 45 546 43 055 44 694 48 371 45 435 46 986 45 551

”Vi ser att intresset och viljan att ge blod finns. Men den stressiga vardagen kommer emellan för många, som upplever att de inte har tid. Vi hoppas kunna vända den nedåtgående trenden genom att fortsätta vara synliga i samhället och påminna om vikten av blodgivning”, säger Malin Joelsson, ordförande GeBlod Kommunikation.

Att ge blod tar 5–10 minuter och hela besöket tar 20–30 minuter. Män kan ge fyra gånger per år och kvinnor tre gånger. Könsfördelningen är jämn mellan män och kvinnor (53% resp 47%).

I Sverige finns 92 blodcentraler, från Ystad i söder till Kiruna i norr och 16 mobila blodgivningsenheter (blodbussar, minibussar, trailers). Dessa besöker drygt 450 hållplatser (t ex torg och större företag).

För att kunna bli blodgivare måste man ha fyllt 18 år och väga mer än 50 kilo. Blod är en färskvara och håller bara i sex veckor.

FIKK - För att alla behövs