Örebro Futsal Club

Insats mot internationella stöldligor

Nationell polisiär insats mot internationella organiserade stöldligor som verkar i Sverige.

· Publicerad: 14 juni 2018 · 23.41.
Arkivbild

Just nu pågår en nationell polisiär insats mot internationella organiserade stöldligor som verkar i Sverige.

Det är främst hitresta kriminella som begår bostadsinbrott och butiksstölder.I nätverket finns även ett mellanled av ankarpersoner som har rotat sig i Sverige och fungerar som ”möjliggörare” för brottsligheten.

Annons ▾

– Ankarpersoner tjänar pengar genom att bistå vid asylansökningar, förmedla, hyra ut husrum med god förtjänst samt tillhandahålla personbilar som är skrivna på bilmålvakter, säger Bo Löf, inspektör vid Nationella operativa avdelningen.

Stöldgodset säljs vidare till butiker eller restauranger

Det som tillgrips vid butiksstölder är uteslutande gods som kan säljas vidare. Till exempel kosmetika, hygienartiklar, mobiltelefoner, datorer och chokladkakor. Godset skickas via postpaket direkt till Georgien eller säljs genom etablerade hälare som i sin tur säljer vidare godset via internetannonser eller butiker och restauranger.

För att få bukt med denna typ av kriminalitet har Noa, Gränspolisenheten och region Stockholm sedan början av året använt sig av en ny arbetsmetod där man fokuserar på att identifiera personer som man misstänker är här för att begå brott.

I samband med att lagföring för brott är avslutad används utlänningslagstiftningen i allt större omfattning.

När det är tillämpligt tas beslut om polisiär avvisning från Sverige och det är vanligt att ett beslut om förvar kopplas till avvisningen.
Detta i de fall personen inte söker eller har sökt asyl.

– En av framgångarna med insatsen är samarbetet med andra myndigheter, som Migrationsverket. Många i målgruppen för insatsen söker asyl i samband med att de kommer till Sverige eller när de grips av polisen. Efter att samarbetet inletts med Migrationsverket har asylprocessen kortats ner avsevärt,säger Jeanette Lisjak vid Gränspolisenheten.

Allt fler nekas inresa i landet

Även nekad inresa används av gränspolisen i allt större omfattning.
Det innebär att personer som vill resa in till Sverige från ett land utanför Schengen stoppas vid gränsen och avvisas.

Anledningen är att man inte fyller upp kraven för vistelse i Sverige, ett exempel kan vara att syftet med vistelsen misstänks vara att begå brott.

Källa: Polisen

FIKK - För att alla behövs