Örebro Futsal Club

Poliskontroll vid Björnfallet resulterade i tio återkallade körkort

Polisen i Örebro meddelade att man vid lunchtid på torsdagen genomförde en poliskontroll på E18 vid rastplatsen Björnfallet utanför Glanshammar. 

- .

Polisen hade från lunchtid på torsdagen en kontroll vid rastplats Björnfallet utanför Glanshammar. Poliskontrollen ägde rum under cirka tre timmar och totalt så stoppades 43 bilister som brutit mot hastighetsbegränsningarna. Tio av dessa bilister fick körkorten återkallade då de kört mer än 30 km snabbare än vad som är tillåtet.

En av förarna som stoppades hade klockats på 159 km/h.

Kontrollerade även lastbilar 

Polisen genomförde även kontroller gällande kör- och sovtider för yrkeschaufförer. De kontrollerade fordon med farligt gods samt fordons körbarhet.

Annons ▾

Polisen meddelar att några av förarna blev rapporterade på grund av användande av dimljus samt att fordonet var oskattat.

FIKK - För att alla behövs