Örebro Futsal Club

Ekersvägen är för inbjudande att köra väldigt mycket fortare än rådande hastighetsbegränsning

Redaktionen på Örebro Tribune har fått in en insändare angående vägsträckan och hastigheten på Ekersvägen, mellan Mellringe och Ekers kyrka.

· Publicerad: 1 juli 2018 · 21.41.
Cykelbana intill Ekersvägen
Privat

Insändare – Det är ju ingen större hemlighet att många bilister kör väldigt mycket snabbare än dom rådande 70 km/h som gäller. Jag kan till viss del förstå dom då det är en väldigt lång och inbjudande raksträcka.

I takt med att trafiken har ökat och att det numera bor väldigt många fler barnfamiljer i området utefter Ekersvägen så börjar det kännas något otryggt. Är det 70 km/h så kör många i 90 km/h. Väldigt många kör betydligt snabbare än så, vilket framgår väldigt tydligt när man bor efter den vägen.

Annons ▾

Vi kontaktade Länsstyrelsen under slutet av år 2016 med ett förslag att sänka hastigheten från 70 km/h till 50 km/h på en sträcka som är ungefär 400 meter lång, detta med start från Ekers Kyrka och förbi sista huset i sydgående riktning (in mot stan) ungefär där Runnabyvägen ”går ihop” med Ekersvägen.

Drygt en vecka efter att vi fått ett ärende hos Länsstyrelsen så gjorde polisen en hastighetskontroll i området. Då stod patrullen på platsen mellan klockan 13.00-15.00. Alltså på riktigt!

Vad hade man väntat sig för resultat? Ville dom bara kontrollera grusbilarna? Vill polisen göra en korrekt bedömning så borde dom väl stå där när det är som mest trafik, det vill säga på morgonen eller på eftermiddag/kvällen.

Trafikanter – eget ansvar att hålla hastighetsbegränsning

Länsstyrelsen avslog ärendet med hänvisning till att alla trafikanter ska ta sitt egna ansvar och respektera gällande trafikföreskrifter. Man hävdar från Länsstyrelsen att sikten är förhållandevis god samt att alla fastigheter med tillhörande anslutningar syns tydligt.

Polismyndigheten och trafikverket har samtidigt avstyrkt bifall till förslaget och Örebro kommun har valt att inte yttra sig.

Det är ju det som är själva problemet, dom flesta bilister tar inte hänsyn till de 70 km/h som gäller och skulle man sänka hastigheten till 50 km/h så kommer man troligen närmare de 70 km/h som gäller där i dagsläget. Jag tror inte många bilister kör 90 km/h eller mer på en 50 km/h sträcka.

Cykel och gångbanan som ligger helt oskyddad precis bredvid Ekervägen. Den är 140 centimeter bred och helt utan staket, detta har man satt på insidan av cykelbanan.

Kommer man exempelvis med cykel från Runnabyvägen så är sikten helt skymd norrut, innan man kommer ut på själva cykelbanan.

En skylt som helt skymmer sikten söderut (in mot stan) när man ska svänga ut på Ekersvägen. Den sitter i sådan höjd att man inte kan se något fordon innan dom befinner sig ungefär 25 meter ifrån utfarten och dessa fordon färdas i hastigheter mellan 70-100 km/h.

Den skylten vill vi ju helst ta bort eller i alla fall få korrigerad i höjd.

Mitt starkaste argument till sänkt hastighet är att under dom senaste sju åren har tillkommit flera barnfamiljer i området, detta tycker inte Länsstyrelsen var skäl nog att sänka hastigheten på aktuell vägsträcka.

FIKK - För att alla behövs