Örebro Futsal Club

Nya lagarna som trädde i kraft från den första juli

Dyrare e-cigaretter, höjt studiestöd och ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande – den 1 juli träder en rad nya lagar i kraft. Här är ett urval av de viktigaste förändringarna.

· Publicerad: 1 juli 2018 · 14.21.

Dyrare e-cigaretter, höjt studiestöd och ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande – den 1 juli träder en rad nya lagar i kraft. Här är ett urval av de viktigaste förändringarna.

Mer pengar till sjuka

Nu tas första steget för höjningen av inkomsttaket i sjukförsäkringen. Taket per månad hamnar nu på 30300 kronor per månad, jämfört med tidigare 28 400 kronor. Det innebär att den högsta sjukpenningen blir 775 kronor per dag mot i dag 725 kronor. En höjning med 50 kronor per dag.

Annons ▾

Samtyckeslag vid sex

Att ha sexuellt umgänge med en person som inte uttryckligen sagt ja, eller på ett aktivt sätt visat samtycke till det, blir nu straffbart. För att kunna döma till våldtäkt krävs inte längre att att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation.

Studiebidraget höjs

Studerande på gymnasiet får nu högre studiestöd när bidraget höjs med 200 kronor, från 1050 till 1250 kronor. Studenter på högskola och universitet får 296 kronor mer i månaden. Höjningen gäller från den 1 mars 2018 och betalas ut retroaktivt den 1 juli 2018.

Ny fordonskatt

Det nya bonus-malus-systemet träder i kraft och premierar miljövänliga bilar. Köper du en bil med låga utsläpp ges en bonus, medan skatten höjs för bilar som är sämre för miljön, i vissa fall rejält. Gäller enbart nyregistrerade bilar.

Uppehållstillstånd för gymnasiestudier

I och med den omtalade gymnasielagen som träder i kraft den 1 juli går det att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier, även för den som tidigare fått avslag på sin asylansökan.

Olagligt att utnyttja människor som tigger

Människoexploatering, att utnyttja människor genom tvångsarbete, till exempel genom tiggeri, blir olagligt. Även andra arbeten som har uppenbart orimliga villkor, förbjuds. Samtidigt skärps straffen för människohandel och koppleri.

Färre karensdagar för arbetslösa

Antalet karensdagar för att få arbetslöshetsersättning minskar från sju till sex dagar efter att man blivit arbetslös.

Skatt på e-cigaretter

En skatt införs på de vätskor med nikotin som finns i elektroniska cigaretter och nikotinprodukter som används i mun och näsa, som inte innehåller tobak. Skatten ska betalas av den som tillverkar, importerar och säljer produkterna i Sverige.

Fler beslut om kontaktförbud tillsammans med fotboja

Lagarna som rör kontaktförbud, när en person allvarligt trakasserar, förföljer eller begår brott mot en person, ska ändras. Nu ska fler som får kontaktförbud få en fotboja och ett sådant förbud kan gälla upp till ett år initialt. Dessutom får kontaktförbud med fotboja få en särskild brottsbeteckning och kunna leda till fängelse i max två år.

Poliser ska få göra razzior på arbetsplatser för att hitta papperslösa

Polismyndigheten får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas i eller arbeta i Sverige.

Inspektionerna ska begränsas till de branscher där polisen bestämt att det finns särskild risk för sådana anställningar. Böter för arbetsgivare som har anställda som inte får vistas i Sverige, ska också höjas.

FIKK - För att alla behövs