Örebro Futsal Club

Så påverkas trafiken när nästa etapp runt Kulturkvarteret påbörjas

Örebro Kommun informerade under fredagen att man kommer påbörja nästa etapp av bygget runt Kulturkvarteret. Det innebär att trafiksituationen kommer påverkas.

· Publicerad: 13 juli 2018 · 14.59.

Vecka 29 börjar den andra etappen på det förberedande arbetet inför byggnationen av Kulturkvarteret. Infarten från Östra Bangatan till Nygatan, som tidigare varit avstängd, öppnas då upp för trafik.

Utfarten mot Östra Bangatan är fortsatt stängd och det är enkelriktat på Nygatan. Antalet parkeringsplatser kommer vara begränsat och busstrafiken påverkas.

Annons ▾

Östra Bangatan och Nygatan

Vecka 29 öppnas infarten från Östra Bangatan till Nygatan, som tidigare varit avstängd, upp för trafik. Utfarten mot Östra Bangatan är fortsatt stängd och det är enkelriktat på Nygatan på grund av arbete med fjärrvärme och fjärrkyla. Arbetet beräknas vara färdigt i augusti.

Begränsat antal parkeringsplatser

Det pågår ett arbete med att sanera marken inne på parkeringen vid Konserthuset. Det kommer därför finnas ett begränsat antal parkeringsplatser. Dessutom är parkeringsplatserna på södra Fabriksgatan avstängda. Behrns parkeringshus kommer vara tillgängligt under byggtiden.

Busshållplats flyttas tillbaka

Vecka 32 beräknas grävarbetet för el-ledningar längs med Fabriksgatan vara färdigt. Då kommer busshållplatsen, som haft en tillfällig placering, flyttas tillbaka till ordinarie plats. Mer information finns på Länstrafikens webbplats.

Kulturkvarteret

Kulturkvarteret ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med särskilt fokus på barn och unga. Här kommer bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan att finnas. Kulturkvarteret beräknas vara klart 2020. Mer information om Kulturkvarteret finns på orebro.se/kulturkvarteret

FIKK - För att alla behövs