Örebro Futsal Club

MSB varnar – extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige

Under fredagen gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut och varande för extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige.

· Publicerad: 3 augusti 2018 · 11.15.
Skogsbrand

Under den kommande helgen så råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige, ungefär från en linje söder om Karlstad, Örebro och Stockholm.

Extremt allvarligt – högsta uppmätta i Sverige

Läget är extremt allvarligt och brandriskvärdet är bland det högst uppmätta i Sverige, meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Annons ▾

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar allmänheten att iaktta stor försiktighet. Var försiktig med all typ av eld, en liten gnista kan snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser. Det handlar framför allt om att inte orsaka bränder i skog och mark, men också att inte orsaka händelser som gör att räddningstjänsten måste åka på onödiga utryckningar.

Starka vindar kan påverka 

Förutom extremt höga brandriskvärden har vi dessutom en prognos med mycket starka vindar. Kombinationen innebär en större fara för liv och hälsa då området är tätbefolkat, säger Jakob Wernerman, operativ chef på MSB.

Respektera gällande eldningsförbud

Man uppmanar nu att respektera regler som finns gällande eldningsförbud, information finns på Örebro kommun och länsstyrelsens webbplats om eldningsförbud som berör aktuellt område.

FIKK - För att alla behövs