Örebro Futsal Club

Trafikkontroller kring skolorna i samband med skolstarten

Nu startar skolorna igen efter sommaren och i samband med det har Polisen varje år en nationellt samordnad trafiksäkerhetsinsats med fokus på trygghet och hastighet utanför bland annat skolor och förskolor.

· Publicerad: 20 augusti 2018 · 11.23.
Polis-Trafikkontroll
Arkivbild – Polisen

Runt de flesta skolorna är hastigheten begränsad till 30 km, hastighetsgränserna är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen.

– Skolmiljön ska vara säker för våra barn och ungdomar även ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten, till exempel finns det en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30-40 km/h. Därför är det viktigt att inte överskrida hastighetsgränsen, säger Ursula Edström, trafikstrateg, Polismyndigheten.

Annons ▾

– Polisens arbete för att fler ska följa hastighetsgränserna är mycket viktigt, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Om medelhastigheten minskar med 1 km/tim, kan vi spara 15 liv per år. Att inte köra för fort är också bra för miljön. Trafiksäkerhet och miljöhänsyn hänger ihop.

Andra viktiga åtgärder för att göra trafikmiljön tryggare:

– Gör en årlig kontroll av barnens cykelhjälmar, att hjälmen sitter korrekt och att barnet använder den. Påminn även era ungdomar att det inte är tillåtet att köra klass 1-mopeder på cykelbanor och kontrollera att de följer hastigheten, säger Ursula Edström.

Insatsveckan är gemensam i EU och under vecka 34 kontrollerar polisen hastigheten och trafikmiljön runt skolor och daghem.

Polisen kommer framför allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker eller olycksdrabbad.

Källa Polisen

FIKK - För att alla behövs