Örebro Futsal Club

USÖ bäst i Sverige om AT-läkarna får säga sitt

Idag publicerade SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) en undersökning angående arbetsmiljö och det kollegiala stöd på landets sjukhus och USÖ kom i topp.

- .

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) mäter årligen allmäntjänstgöringens kvalité på landets sjukhus. Enkäten granskar bland annat handledning, arbetsmiljö och det kollegiala stödet. Inom Region Örebro län var det 47 AT-läkare som ingick i enkätundersökningen.

– Det är glädjande att Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) numera är högst rankad bland universitetssjukhusen i Sverige, säger Kim Thorsen, utbildningschef inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län.

Annons ▾

Lindesbergs lasarett får bra betyg

Lindesbergs lasarett får bäst betyg inom regionen medan betygen för Karlskoga lasarett och USÖ är likvärdiga. Det sammanlagda betyget för de tre sjukhusen har förbättrats varje år sedan 2015.

Allmäntjänstgöringen för läkare, som förkortas AT, måste alla läkare göra efter läkarutbildningen om de sedan vill ansöka om legitimation. Den omfattar minst 18 månader och läkaren har då en handledare.

Gott kollegialt stöd på USÖ

Sanne Johansson jobbar som AT-läkare inom psykiatrin på USÖ. Hon tycker det är positivt att sjukhuset storlek gör det möjligt att bedriva högspecialiserad vård, men att kontaktvägarna inom sjukhuset ändå är relativt korta.

– Jag har upplevt att det är lätt att komma in i arbetet på USÖ och att man har ett gott kollegialt stöd. Att vi har en AT-chef tror jag också bidrar till en mer sammanhållen utbildning, säger Sanne Johansson, AT-läkare.

FIKK - För att alla behövs

Diskutera artikeln via Discourse.nu - vår helpdesk, en tjänst och plattform för support och kommentering delta i diskussionen i vårat system Discourse.nu