Örebro Futsal Club

Länstrafiken introducerar Närtrafik i Nora och Askersund

Under torsdagen informerade Länstrafiken i Örebro Län att de under två års tid ska testa med anropsstyrd busstrafik i Askersund – och Nora Kommun.

· Publicerad: 20 september 2018 · 11.08.
Länsbuss - Länstrafiken
Foto: Alexander von Sydow

Med målet att skapa en kollektivtrafik som är bättre anpassad för resor på landsbygden inför Länstrafiken anropsstyrd Närtrafik på försök under en tvåårsperiod i Askersund och Nora kommun. 

– Med Närtrafik har man nu möjlighet att göra serviceärenden som till exempel handla eller besöka apoteket i lokalorten, säger Jan Berglöf, projektledare.

Annons ▾

Länstrafiken introducerar Närtrafik  

Alla som bor i Örebro län skall ha möjlighet att resa kollektivt. Men på vissa platser runtom i länet är tillgången begränsad. Därför har Länstrafiken tagit fram ett alternativ.

Den anropsstyrda Närtrafiken innebär att den som har längre än 1,5 kilometer till närmaste hållplats kan boka hämtning vid bostaden eller vid en så kallad närtrafikhållplats helgfri måndag – fredag mellan klockan 9.30 och 14.00, bokning sker via Länstrafikens beställningscentral på 0771-92 00 00.

– Vi är mycket nöjda med att nu kunna starta upp detta projekt i Askersund och Nora kommun. Om detta projekt slår väl ut på sikt kommer vi att satsa på hela länet med Närtrafik, avslutar Jan Berglöf.

Mer information finns att läsa på www.lanstrafiken.se/nartrafik

FIKK - För att alla behövs