Örebro Futsal Club

Örebropolisen kommer skärpa kontrollen mot rattsurfning

Örebropolisen kommer att skärpa kontrollen av mobilanvändande i bilen och andra motordrivna fordon. Böterna ligger på ca 1500 kronor.

· Publicerad: 5 oktober 2018 · 13.17.
Rattsurfa - Mobiltelefon

Örebropolisen kommer framöver skärpa kontrollen av rattsurfning. Begreppet rattsurfa innebär att man använder mobiltelefon i bilen och andra motordrivna fordon samtidigt som man kör.

Stanna vid vägkanten om du måste använda mobilen 

En av de största olycksriskerna i trafiken är förare som använder mobiltelefon i handen och därmed inte har full uppmärksamhet ägnad åt trafiken.

Annons ▾

Om du måste skicka sms, välja en låt på Spotify eller slå in en adress i gps:en så kör då åt sidan och parkera och gör det du måste med mobilen.

Men när du kör ska händerna vara på ratten och din uppmärksamhet på den omgivande trafiken. Du utsätter dig själv och andra för stora risker om du kör och samtidigt håller på med annat. Det är inte acceptabelt.

Förbjud mot rattsurfning sen 1 februari 

Sedan 1 februari i år är det förbjudet att köra bil eller andra motordrivna fordon samtidigt som man håller en mobiltelefon i handen. Sedan 1 oktober kan polisen utfärda böter direkt på plats, vilket gör det enklare att rapportera brottet.

Tidigare var polisen tvungen att skriva en brottsanmälan och pröva brottet i domstol. Böterna för rattsurfning ligger runt 1500 kronor.

Blåljusverksamhet och viss annan verksamhet är i lagen undantagna från förbudet.

FIKK - För att alla behövs