Örebro Futsal Club

Den 9 december byter Länstrafiken tidtabell i Örebro Län

Från och med den 9 december byter Länstrafiken till en ny tidtabell. Det gäller för både region- och stadsbussar, några förändringar kommer äga rum.

· Publicerad: 10 november 2018 · 13.34.

Den nya tidtabellen för regionbussar kommer att gälla från 9 december 2018 till 14 december 2019. Den för stadsbussar gäller från 9 december 2018 till 16 juni 2019. Till den nya tidtabellen har Länstrafiken genomfört både större och mindre förändringar.

— Vid ett tidtabellskifte kan vi genomföra förändringar för att anpassa och effektivisera vår busstrafik, säger Fredrik Eliasson, Kollektivtrafikchef på Länstrafiken Örebro. Vi utgår framförallt ifrån resenärers önskemål och försöker fokusera vår trafik där den behövs som mest.

Annons ▾

Flera hållplatser kommer byta namn

En av förändringarna är att linje 704 får en ny linjesträckning i Skyllberg. Hållplats Bunkavägen, Skyllberg, Herrgård och Äsperud tas bort. Istället kommer linjen att trafikera en nybyggd hållplats på riksväg 50: Skyllbergsvallen. 

Länstrafiken har vid detta tidtabellskifte sett över hållplatserna i länet. Flera hållplatser byter namn, hållplatser har tagits bort och andra har lagts till. 

— Vi arbetar kontinuerligt med att se över våra hållplatser utifrån förändringar i samhället och resenärernas behov. Det innebär att vi kan komma att behöva flytta hållplatser när vägar byggs om eller nya bostadsområden byggs, fortsätter Fredrik. Vi har också bytt namn på flera hållplatser för att de ska vara mer logiska i sitt namn i förhållande till sin geografiska placering.

Ett axplock på förändringar vid tidtabellskiftet

  • Hållplats Södra Allén (Kungsgatan) på linje 22 byter namn till Kungsgatan.
  • Hållplats Sveavägen på linje 533 byter namn till Stolpetorpsvägen.
  • Hållplats Farmek på linje 721 tas bort.
  • Linje 704 får en ny linjesträckning i Skyllberg.

www.lanstrafiken.se/tidtabellskifte har Länstrafiken sammanställt de större förändringarna som sker vid tidtabellsskiftet den 9 december 2018. Där finns ytterligare hållplats- och linjeförändringar presenterade. 

Tidtabell och kartor på hemsida

Tidtabellerna publicerade som pdf på www.lanstrafiken.se. De nya avgångstiderna kommer att bli sökbara i reseplaneraren på webben och i Länstrafikens app från måndag 12 november. Kartorna på webbplatsen kommer att uppdateras den 9 december. 

FIKK - För att alla behövs