Örebro Futsal Club

Örebro Pride står inför osäker framtid

Föreningen Örebro Pride står inför en osäker framtid – arbete att lägga ner föreningen bakom festivalen är inledd.

· Publicerad: 20 november 2018 · 10.31.
Örebro Pride - Festivalen

Tack vare ett stort ideellt engagemang och arbete från bland annat privatpersoner så har den snabbt växande Pridefestivalen kunnat genomföras i Örebro. På tisdagen skriver SVT Nyheter som varit i kontakt med Örebro Prides styrelseordförande och grundare Anna Örenius, att det går trögt för föreningen Örebro Pride som nu står inför en osäker framtid.

Pridefestivalen har vuxit stort sedan starten år 2012 och genomförandet är tack vare planering och arrangemang från ideellt arbetande personer.

Även om många volontärer engagerar sig under genomförandet har det under åren varit svårt att hitta projektledare och styrelsemedlemmar.

På årsmötet den 12 november tog Örebro Prides styrelse därför ett första beslut om föreningens avveckling, såvida inte en ny styrelse kommer att kunna tillsättas.

Annons ▾

Oklart hur detta påverkar festivalen

Anna Örenius säger att inget slutgiltigt beslut om avvecklingen av föreningen är fattat, detta kommer först under ett extrainsatt årsmöte den 9 januari 2019.

Hur detta beslutet kommer att påverka framtida Pridefestivaler är ännu oklart och tillägger att man arbetar för fullt med att hitta en annan arrangör.

Söker annan arrangör

Nu söker föreningen Örebro Pride en lösning som innebär att dess styrelse och eldsjälar kan överlämna projektledning och drift av festivalen till en annan arrangör.

— Vi vill inget annat än att festivalen ska få fortsätta finnas till, men nu när den blivit så stor behövs mer än ideella krafter i ledningen för att det ska fungera. Vi har älskat att planera och genomföra pridefestivalen och gensvaret har varit fantastiskt, men det påverkar familjeliv och ordinarie arbeten för mycket för att det ska vara hållbart i längden, säger Örebro Prides styrelseordförande och grundare Anna Örenius.

FIKK - För att alla behövs