Örebro Futsal Club

Sprängämnesamnestin fortsätter fram till den 11 januari

Amnestin för att lämna in sprängämnen har passerat halvtid. I polisregion Bergslagen är det Dalarna som ”sticker ut” med inlämnade mängder.

· Publicerad: 3 december 2018 · 16.27.

Amnestin för att lämna in sprängämnen hos polisen har nu passerat så kallad halvtid och polisen meddelar nu att det är en hel del som har lämnats in till myndigheten. Man tillägger i sin rapport att i polisregion Bergslagen så är det Dalarna som ”sticker ut” när man tittar på mängden.

För att inte riskera en olycka i samband med inlämnandet så har man innan amnestin varit tydlig med att dom som vill lämna in gods inte ska ta med godset och lämna in det fysiskt på en polisstation. Istället ska man kontakta polisen, som åker hem till vederbörande och kontrollerar det som är aktuellt.

Detta innebär samtidigt att man registrerar en så kallad händelserapport för varje ärende. Hittills har man i regionen haft ungefär 220 stycken händelserapporter kopplat till denna aktuella amnesti.

Annons ▾

Dalarna sticker ut i inlämnad krutmängd 

För att få en överblick över det som lämnas in till polisen så har följande indelning gjorts:

  • Finkalibrig ammunition (kula upp till kaliber 19.9 mm + hagelammunition)
  • Tändmedel (sprängpatroner och tändhattar)
  • Sprängmedel (sprängämne pentylstubin och dylikt)
  • Krut (svartkrut, röksvagt krut och krutstubin)
  • Pyroteknik (fyrverkeri, rökammunition, rökeffekter och militär markeringsammunition)

Redovisningen för inlämnat gods sker i krutvikt poängterar polisen. 

Totalt har man i regionen lämnat in cirka 52 kg. Av det inlämnade så står Dalarna för den största delen, med drygt 38 kg, medans man i Örebro län har lämnat i cirka 10 kg och i Värmland cirka 4 kg.

FIKK - För att alla behövs