Örebro Futsal Club

NTI Jam är eventet där eleverna utvecklar spel och självkörande robotbilar

Vid besöket på NTI Gymnasiet i Örebro under deras öppet hus i november då var eventet NTI Jam en av alla idéer jag fastnade för.

· Publicerad: 11 december 2018 · 20.21.
NTI Jam - NTI Gymnasiet
Foto – NTI Gymnasiet

Jag hade förmånen att under slutet av november få besöka NTI Gymnasiet i Örebro. Min son står precis på tröskeln att lämna högstadieskolan och ska nu till våren fram till hösten söka in till gymnasieskolan – målet hos honom är just NTI Gymnasiet i Örebro.

Vi får under vårat besök på öppet hus den 29 november bland annat en intressant föreläsning från skolans rektor Simon Ekdahl, om NTI Gymnasiet i Örebro. Under informationen om skolan så stiftar åhörarna bekantskapen med eventet NTI Jam – ett ord som fastnade, jag önskar att jag fick dra tillbaka tiden och söka om mina gymnasiestudier återigen.

NTI Jam pågår under ett och ett halvt dygn

Glädje, samarbete, kreativitet, tidspress, engagemang och målmedvetenhet är ord som beskriver eventet NTI Jam som pågår under ett och ett halvt dygn på NTI Gymnasiet i Örebro.

Annons ▾

Utvecklar spel och självkörande robotbilar

Nu på torsdag den 13 december så börjar eleverna arbeta i grupper med att bland annat utveckla spel och självkörande robotbilar. De elever som vill får stanna hela natten på skolan för att jobba med sina projekt som avslutas dagen efter kl 17.00.

— Denna typ av events har funnits inom bland annat spelbranschen men det är första gången som vi gör det här på skolan, säger Tobias Solem som är en av lärarna bakom NTI Jam.

Detta är gymnasieskolans sätt att låta eleverna utveckla sina förmågor utifrån deras eget intresse och teknikprogrammets examensmål. Tanken är att utgå från elevernas kunskaper som de har tillgodogjort sig i skolan och utveckla dem genom olika typer av praktisk tillämpning.

Erfaren spelutvecklare håller workshop

Att arbeta under denna form av tidspress hoppas vi leder till ökad handlingskraft hos eleverna. Förhoppningsvis kommer grupperna att leverera fantastiska slutprodukter som de kan vara stolta över. Vi räknar också med att de kommer att lära sig nya saker, både rent ämnesmässigt men också genom arbetsformen.

Skolans lärare finns naturligtvis på plats som stöd tillsammans med extern expertis som kallats in för dagen:

— På torsdag kommer Andreas Wilcox hit och håller en workshop i spelutvecklingsverktyget Unity. Det känns väldigt roligt att kunna ge eleverna extra utbildning som hålls av en erfaren spelutvecklare, berättar Tobias Solem.

— Utvecklingen går fort framåt och detta är vårt sätt att låta eleverna få del av det senaste, fortsätter han.

Under hösten har NTI Gymnasiet satsat mycket på tech vilket bland annat syns i skolans makerspace. De elever som kommer att utveckla autonoma robotbilar har stor nytta av den teknik som finns i makerspace.

— Självkörande bilar är högaktuellt och vi har många elever som är intresserade av att lära sig mer om autonoma system, AI och machine learning.

— Vi har ju inte möjlighet att ha fullstora bilar på skolan men dessa modeller ger en bra förståelse för principerna och hur mekanik, elektronik och programmering behöver samverka, säger Javad Zadeh som är tekniklärare och ansvarig för skolans makerspace.

Detta är (NTI) Gymnasiet

År 1968 grundades Nordens Teknikerinstitut (NTI) som senare, år 2002, förgrenades till NTI Gymnasiet.

År 1998 startades IT-Gymnasiet med syftet att ge elever en IT-utbildning i framkant.

Efter en sammanslagning av IT-Gymnasiet och NTI Gymnasieskolor finns det idag totalt 25 NTI Gymnasieskolor runt om i Sverige på orterna Gävle, Göteborg, Helsingborg, Eskilstuna, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Lund, Malmö, Skövde, Stockholm, Södertälje, Västerås och Örebro.

FIKK - För att alla behövs