Örebro Futsal Club

Örebro kommun: Förvaltningen för funktionshindrade byter namn

Vi vill undvika begreppet funktionshindrad utan istället fokusera på våra ansvarsområden inom förvaltningen och nämnden.

· Publicerad: 19 december 2018 · 10.45.
Arkivbild - Örebro - Kommun - Rådhuset
Arkivbild

Den 1 januari 2019 byter Förvaltningen för funktionshindrade namn till Förvaltningen för funktionsstöd och samtidigt så byter Nämnden för funktionshindrade namn till Funktionsstödsnämnden.

Med dom nya namnen så undviker vi begreppet ”funktionshindrade” som inte bör användas om personer eller grupper eftersom ett funktionshinder, enligt Socialstyrelsen, syftar på begränsningar i omgivningen eller miljön.

Namnen Förvaltningen för funktionsstöd och Funktionsstödsnämnden är mer neutrala och fokuserar istället på deras ansvarsområden.

Annons ▾

Förvaltningen för funktionshindrade (Förvaltningen för funktionsstöd)

Stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Ansvarig nämnd:
Nämnden för funktionshindrade (Funktionsstödsnämnden) ansvarar för stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättning. Ansvaret regleras enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

FIKK - För att alla behövs