Örebro Futsal Club

Örebro kommun avbryter upphandlingen av ny vattenreservoar

Underlaget för upphandlingsdokumenten var inte tillräckligt tydliga – en ny upphandling kommer att ske efter komplettering.

· Publicerad: 7 januari 2019 · 14.43.
Lyra - vattenreservoar i Örebro
Bild: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur

Vattentornet Svampen, som har tjänat örebroarna i över 50 år, behöver en efterträdare och därför kommer Örebro kommun att bygga en ny vattenreservoar, detta är planerat i södra delen av staden.

Under 2018 påbörjade Örebro kommun en upphandling för den nya vattenreservoaren Lyra.

Annons ▾

En stor satsning – viktigt med detaljerna

— Det är en unik byggnation i Sverige, och att bygga en så stor vattenreservoar är en stor satsning, så det är viktigt att alla detaljer blir rätt från början, säger Charlotte Nilsson, VA-chef i Örebro kommun.

Under upphandlingens anbudsperiod fick kommunen in en del frågor från möjliga anbudsgivare som gjorde att man förstod att upphandlingsdokumenten inte var tillräckligt tydliga.

Örebro kommun gick återigen genom underlaget, man anlitade samtidigt externa konsulter som har granskat underlaget. Efter det har kommunen sett att man behöver rätta till bristerna i upphandlingsdokumenten. Bristerna gjorde att möjligheterna för anbudsgivare att bedöma arbetet och att beräkna kostnader inte var tillräckliga. Därför har Örebro kommun nu beslutat att avbryta upphandlingen, och istället planera för en ny upphandling.

— Eftersom underlaget inte var tillräckligt tydligt kunde vi inte med säkerhet välja det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, utan vi behöver göra om upphandlingen, säger Charlotte Nilsson. Det kan tyckas omständligt men att det blir rätt är viktigt av många skäl, allt från att det ska vara en rättvis process för alla anbudsgivare till att vi ska få en ny vattenreservoar som är av högsta kvalitet.

— En så stor vattenreservoar är en ovanlig och komplex byggnad, och att upphandla bygget av något sådant sker ytterst sällan, säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef på Örebro kommun. Vi har lärt oss mycket under resans gång, och kommer därför att kunna genomföra upphandlingen med en bredare kunskap.

Ny upphandling sätter igång efter komplettering

— Vi kommer att komplettera upphandlingsdokumenten, och därefter gå ut med en ny upphandling. Den exakta tidsplanen är inte satt ännu, men vi hoppas att upphandlingen kan avslutas under våren/försommaren, och att vi sedan kan sätta igång bygget. Under tiden är Svampen vår vattenreservoar som förser örebroarna med vatten. Ambitionen är att Lyra kommer att stå klar sommaren 2021.

Svampen behöver en efterträdare när Örebro växer

Svampen har tjänat Örebro väl, och är fortfarande en stabil vattenreservoar. Örebro kommun växer och inom några år kommer man att ha en ny vattenreservoar, Lyra, som rymmer dubbelt så mycket vatten som Svampen gör i dagsläget. Det blir ett viktigt steg för att säkra Örebros vattenförsörjning på lång sikt.

När Lyra står klar så kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn, Svampen kommer självklart att finnas kvar, både som arkitektoniskt landmärke och besöksmål och utsiktspunkt.

Fakta om den nya vattenreservoaren Lyra

Den nya vattenreservoaren Lyra blir dubbelt så stor som Svampen, och kommer att byggas i södra delen av Örebro. Lyra kommer inte att vara öppen för allmänheten, som Svampen har varit genom åren, men byggnaden kommer att ge avtryck i omgivningarna. Lyra kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten, och vara 20 meter hög.

Platsen, åsen i Adolfsberg i södra Örebro, medför att Lyra syns på långt håll och höjden ger ett bra, naturligt tryck för att örebroarna ska få ut vattnet i sina kranar. Arkitekt för Lyra är Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, som vann arkitekttävlingen som vi genomförde 2016.

FIKK - För att alla behövs