Gemensamt arbete krävs för att bekämpa bedrägeribrotten

Bedrägerier fortsätter att öka i dagsläget – var sjätte brott är ett bedrägeribrott, meddelar polisen.

· Publicerad: 10 mars 2019 · 23.17.
Arkivbild

Polisen arbetar intensivt med att vända brottstrenden, men fler samhällsaktörer måste hjälpa till för att försvåra för bedragarna.

Under 2018 ökade anmälda bedrägerier med 25 procent till 259 000 stycken och varannan minut inkommer en polisanmälan om bedrägeribrott.

Annons ▾

De brottskategorier som står för en stor del av ökningen är telefonbedrägerier och så kallad card not present (CNP), där CNP står för cirka 40 procent av de anmälda brotten. Det kan handla om tjänster eller köp som gjorts via utländska sidor på nätet. Ofta handlar det om lägre belopp vilket gör det svårare att få rättshjälp från utlandet.

— Det är inte möjligt att utreda bort denna typ av brott. Polisen arbetar på flera fronter för att minska bedrägerierna, både genom brottsutredande och brottsförebyggande insatser, men det måste bli svårare för kriminella att begå bedrägeribrott.

— Fler samhällsaktörer som banker, företag och myndigheter behöver arbeta gemensamt mot detta, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm.

Digital utveckling bakom ökningen av bedrägeribrott

Osäkra tekniska lösningar i kombination med okunskap om hur privata uppgifter ska hanteras på nätet ligger bakom många av bedrägerierna.

— Det måste bli säkrare för allmänheten att verka och handla på nätet. Vi arbetar aktivt mot kortutgivare, kortinlösare och webbutiker som ansvarar för tjänsterna, för att tekniken ska bli säkrare.

— Det pågår samtidigt dialog med myndigheter och företag för att se till tjänster i form av appar och andra lösningar är säkra. Utöver det arbetar vi med brottsförebyggande informationsinsatser för att öka allmänhetens förmåga att stå emot bedrägeriförsök, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Polisens arbete mot bedrägerier

Polisen har vidtagit flera åtgärder för att komma tillrätta med de ökande bedrägerierna. Både genom brottsutredande och brottsförebyggande insatser.

Till exempel har flera lagstiftningsförslag tagits fram för att försvåra för bedragarna. Under hösten 2018 startade polisen en insats – Dimma – för att försöka vända brottstrenden av telefonbedrägerierna.

I januari 2019 hade de fullbordade brotten halverats jämfört med i augusti 2018 och brottsvinsterna minskat med närmare 70 procent från 38 miljoner till 10 miljoner kronor.

Det stora inflödet av bedrägeriärenden har skapat stora utmaningar för polisen. I mars 2017 kom en internrevisionsrapport som riktade kritik mot regionernas ärendehantering av bedrägeribrott.

— Vi har tagit till oss av den kritik som lyftes i rapporten och flera åtgärder har vidtagits och håller på att implementeras för att förbättra ärendehanteringen. Vi har även fått ökade resurser till bedrägerisektionerna och ser nu större möjligheter att utreda fler ärenden, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Fakta om Vishing och CNP

Vishing – Företeelsen vishing som startade i slutet av 2017 och utvecklades under 2018 till ett stort nationellt problem. Det är ett slags telefonbedrägerier som inleds med att bedragaren ringer sitt offer och utger sig för att vara från bank, polis, myndighet eller annan aktör i näringslivet som brottsoffret kan känna förtroende för.Under samtalet förmår bedragaren brottsoffret att antingen ge ifrån sig koder från sin bankdosa eller logga in bedragaren på sin internetbank via bank-id.
Väl där för bedragaren snabbt över samtliga medel på kontona till målvaktskonton. I september 2018 utlyste polisen en nationell särskild händelse – Dimma – för att vända brottstrenden.

Card not present – CNP innebär bedrägliga köp med enbart kortuppgifter (utan det fysiska kortet – så kallad CNP card-not-present). Under 2018 anmäldes 105 000 brott.
Källa: Polisen

FIKK - För att alla behövs