Enkät ska undersöka hur miljön påverkar barn

Region Örebro län informerade under tisdagen att i veckan kommer en enkät skickas ut till 5 300 barn i Örebro län. Syftet för att undersöka miljöpåverkan.

· Publicerad: 19 mars 2019 · 12.35.

Hur ofta barn vistas i grönområden, ifall de upplever besvär av inomhusmiljön hemma, eller om de störs av trafikbuller? Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät.

Den här veckan skickas en enkäten ut till 5 300 barn och vårdnadshavare i Örebro län. Detta för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

Annons ▾

Resultaten från miljöhälsoenkäten används i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan. Informationen från enkäten kan till exempel möjliggöra hälsofrämjande insatser och användas i arbetet för att nå Sveriges gemensamma miljömål.

Ska hjälpa vid stadsplanering

— Resultaten från miljöhälsoenkäten är viktiga, inte bara för att se hur det ser ut nu utan också för att kunna följa utvecklingen över tid. Vi har tidigare sett att vi störs olika mycket av buller och luftföroreningar beroende på var vi bor.

— Den kunskapen kan vi använda när vi till exempel planerar våra städer och arbetar för en jämlik folkhälsa. Säger Katja Hagström, yrkes- och miljöhygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Riktar sig till barn upp till 12 år

Enkäten vänder sig varannan gång till vuxna och varannan gång till barn. Årets enkät handlar om barns hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader, 4 år och 12 år.

Enkäten skickas ut av Folkhälsomyndigheten och Region Örebro län. Länsstyrelsen i Örebro län har gemensamt finansierat utökade utskick i länet. Resultatet sammanställs av Arbets- och miljömedicin i Örebro och presenteras under 2020.

FIKK - För att alla behövs