Örebro Futsal Club

Region Örebro län satsar en halv miljon på Kulturkraft

Region Örebro län meddelade idag att de kommer satsa 500 000 kronor på Kulturkraft – för varenda unge. Detta för att stärka kulturintresset bland unga.

· Publicerad: 5 juni 2019 · 17.43.

Region Örebro län satsar 500 000 kronor på Kulturkraft – för varenda unge för att öka tillgången till professionell kultur inom förskola, skola och gymnasium. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid dagens sammanträde.

Kulturkraft – för varenda unge, som tidigare kallades Kulturgaranti Örebro län, är en ny form av samverkan mellan Region Örebro län, länets kommuner, enskilda huvudmän, kulturinstitutioner och fria professionella aktörer.

Annons ▾

Möjlighet till kulturintresse genom Kulturkraft

— Barn och unga har ett självklart fokus inom den offentligt finansierade kulturen i hela länet, och genom att tidigt låta dem uppleva olika professionella kulturella uttryck ger vi möjlighet till kulturintresse, skapande och kreativitet. Där är skolan en viktig arena, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

— Undersökningar visar att den professionella kulturen är ojämnt fördelad mellan både årskurser och kommuner. Med den nya modellen ökar möjligheterna till en mer jämlik tillgång till kultur för alla barn och unga i Örebro län, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

— Kultur uppstår i mötet mellan människor och bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin. Genom bland annat föreställningar, workshops och pedagogiska aktiviteter kan kommunerna välja vilka aktiviteter som passar just deras elever bäst, säger Malin Silén (KD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Fortbildning och digital portal

Under år 2019 kommer ett särskilt fokus att läggas på fortbildningsinsatser för att pedagoger och elever ska kunna reflektera över de kulturupplevelser de tar del av. Fortbildningsinsatserna ska även bidra till att pedagoger och skolledare ser kulturens relevans för att uppfylla gällande läroplan.

Inom ramen för Kulturkraft ska även en digital kulturportal utvecklas, som från och med hösten 2019 ska fungera som ett bokningsverktyg för skolorna och en grund för insamlad statistik.

FIKK - För att alla behövs