Örebro Futsal Club

3D-övergångsställe ska få bilisten att sänka farten

Kan ett 3D-övergångsställe få bilisten att sänka farten? Örebro Kommun tror iaf det som kommer testa idén vid Näbbtorget i centrala Örebro.

· Publicerad: 10 juni 2019 · 17.31.
Foto: Fredrik Kellén – Örebro Kommun

Under perioden 8 juni – 1 september testar Örebro Kommun ett 3D-övergångsställe vid Näbbtorget i centrala Örebro. Platsen ska också fungera som en sommargata där fokuset ligger på människan och möten.

— Vi gör plats för människan och testar att använda Näbbtorget på ett annat sätt, så kallad omprioritering av gaturum. Näbbtorget som sommargata ska vara en levande mötesplats, där örebroare vill stanna till och vistas, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd Samhällsbyggnad.

Annons ▾

— Vi skapar en tryggare och lugnare trafiksituation som ger förutsättningar för möten och sampel mellan människor, avslutar Ullis Sandberg

Ett 3D-övergångsställe och en Hug a Tub

På platsen finns i dagsläget Örebros första 3D-övergångsställe och i närheten kommer det finnas en Hug a Tub.

— Vi har målat en 3D-illusion som ska göra att bilisterna saktar ner och blir mer uppmärksamma. För bilisterna ser det ut som om strecken svävar över marken, säger Oscar Lewin, projektledare på Stadsbyggnad.

— I en parkeringsficka har vi placerat Hug a Tub, som är sittplatser i form av ett träd med bänkar placerade runt om. Hug a Tub fungerar även som ett farthinder och ger tillfälligt mer utrymme till människan än bilarna, fortsätter Oscar Lewin med.

— Vi är särskilt intresserade av att veta vad örebroarna tycker om just 3D-övergångsstället och Hug a Tub, för att kunna avgöra om dessa satsningar ska göras på fler platser i Örebro, avslutar Oscar Lewin med.

Dela dina upplevelse med olika taggar

Örebroarna uppmanas att dela sin upplevelse av platsen genom att tagga #3Dgata och #hugatubörebro på sina sociala medier.

På Näbbtorget ordnas även fler sittplatser, urnor med grönska och uteserveringar. Här placeras även konstverk från fyra konstnärer i samarbete med OpenArt.

Drottninggatan genom Näbbtorget kommer att vara öppen för bilar, kollektivtrafik och cyklister. 2-3 parkeringsplatser och en utställningsplats för taxi stängs av för att ge utrymme för sittplatser och konst.

FIKK - För att alla behövs