Örebro Futsal Club

Får 25 miljoner för att bekämpa sexualbrott

Region Bergslagen där Örebro Län ingår har fått 25,1 miljoner för att rekrytera personal för att utredda sexualbrott och andra brott inom nära relationer.

· Publicerad: 3 juli 2019 · 15.36.

Polisregion Bergslagen har fått 25,1 miljoner inför 2020 för att rekrytera personer som ska utreda brott. Det handlar om brott inom kategorierna brott i nära relation, våldtäkt, våld mot barn och sexualbrott mot barn.

Satsningen beslutades av rikspolischefen Anders Thornberg den 14 juni och ska nu verkställas på regional nivå. Den ska omfatta tre åtgärder:

Annons ▾

  • Resursförstärkning genom att anställa ytterligare medarbetare.
  • Använda en nationell gemensam metod för att utreda dessa typer av brott så att utredningsprocessen blir mer effektiv och rättssäker.
  • Internutbilda medarbetare som ska arbeta med dessa typer av brott.
     

Ska effektivisera polisarbetet inom sexualbrott

– Målet med satsningen är att få en ökad kvalitet och effektivitet. De tilldelade 25,1 miljoner kronorna går till att våra särskilt utsatta brottsoffer i större utsträckning ska få upprättelse. Fler ärenden ska leda till åtal, utredningsprocessen ska gå fortare och ärendebalanserna ska minska, säger Niclas Hallgren, biträdande regionpolischef för region Bergslagen.

Det är svårt att ange ett exakt antal på dem som ska rekryteras men tanken är att de 25,1 miljonerna ska användas till fullo i rekryteringssatsningen.

Satsningen görs dels internt och dels externt. Internt ska redan etablerade grupper som hanterar dessa ärenden förstärkas. Det gäller utredningar som rör internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn samt den IT-forensiska stödfunktionen.

Rekryteringarna påbörjas under hösten 2019

Merparten av rekryteringarna ska göras externt med start under hösten 2019 för att de ska kunna vara på plats i början av 2020. Det finns också ett internt spår där befintliga mängdbrottsutredare ska kunna anmäla sitt intresse för att jobba med särskilt utsatta brottsoffer. De mängdbrottsutredare som väljer att jobba med detta ska ersättas med mängdbrottsutredare i den externa rekryteringen.

– Det är viktigt att ta till vara på den kompetens vi har i regionen och ge möjlighet till kompetensutveckling för medarbetare vi redan har anställda samtidigt som vi förstärker med civila utredare utifrån, säger Niclas Hallgren.

Fördelningen av utredarna är inte klar än men de kommer att fördelas i huvudsak i Karlstad, Falun/Borlänge och i Örebro.

FIKK - För att alla behövs