Örebro Futsal Club

Den 12 augusti stängs norra körfältet på CV-gatan av

Örebro Kommun informerade under måndagen att den 12 augusti kommer man stänga av norra körfältet på CV-gatan, detta då ledningar ska dras till Kolonilotten.

· Publicerad: 15 juli 2019 · 11.07.

Rör och ledningar för värme, fiber, vatten och avlopp ska dras till det nya bostadsområdet Kolonilotten öster om CV-området. Gatuarbetet innebär att motorfordon inte kan köra norrut pådelar av CV-gatan under hösten.

Arbetet startar den 12 augusti och planeras vara klart till Allhelgonahelgen, första helgen i november.

Annons ▾

Stor påverkan på trafiken i området

Motorfordon kan fortfarande ta sig över Skebäcksbron och åka från och till Naturens Hus, men inte svänga västerut efter bron. Det är NCC på uppdrag av Örebro kommun, Eon Värme samt Skanova som utför arbeten i gatan. Många berörs, bland annat byggtrafiken till sjukhuset, byggtrafiken till det nya bostadsområdet, utryckningsfordon och kollektivtrafiken.

— Vi vet att den här enkelriktningen kommer att påverka väldigt många örebroare, säger Åse Friberg på Park och Gata. Vi har därför varit måna om att tillsammans hitta lösningar för att minska påverkan på trafiken. Till exempel har vi lyckats få ner tiden från fyra månader till tre.

För att underlätta framkomligheten stängs alltså bara ett körfält av och utryckningsfordon, cyklister och gående kan ta sig fram i båda riktningarna under hela arbetet. Ytterligare en åtgärd för att underlätta framkomligheten är att arbetet sker i två etapper.

Bara ett körfält på CV-gatan stängs av

Den första månaden är CV-gatan norr om Södra Grev Rosengatan fortfarande öppen i båda körriktningarna. De sista två månaderna utökas enkelriktningen till att gälla även den delen av CV-gatan.

— Vi hade planerat att göra det här arbetet samtidigt som ombyggnationen av Skebäcksbron. Men det var många frågor att lösa innan ledningarna kan grävas ner i marken, bland annat hur saneringen av marken skulle gå till, säger Åse Friberg.

— Skebäck och området längs Svartån är gamla industriområden och det är viktigt att vi renar marken när vi väl gräver. Så att farliga ämnen inte kommer ut i Svartån och Hjälmaren. Förutom det så är det som sagt många aktörer i detta och många som berörs, så det har krävts mycket samordning för att hitta lösningar, avslutar Åse Friberg med.

För mer information och vägarbeten i Örebro kan man gå in på kommunens hemsida och läsa om aktuella vägarbeten.

FIKK - För att alla behövs