Örebro Futsal Club

Färre bilbränder i Örebro under 2018

Bilbränderna minskade i Örebro under 2018, räddningstjänsten åkte ut på 22 st under förra året vilket kan jämföras med 2017 då 61 bilbränder rapporterades.

· Publicerad: 17 juli 2019 · 16.28.
Bilden är från en bilbrand i Varberga i slutet av oktober 2014. Foto: Martin Avedal

Under 2018 minskade antalet bilbränder i Örebro, totalt ska räddningstjänsten åkt på 22 stycken bränder under förra året. Detta enligt statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Antalet utryckningar är det lägsta sen 2012, därefter har antalet stigit. Under 2017 åkte räddningstjänsten i Örebro på 61 bilbränder. Även nationellt pågick en ökande trend med bränder under mitten av 2010-talet.

Annons ▾

Färre bilbränder på grund av framgångsrikt arbete

I snitt ska bränderna legat mellan 2012 och 2018 på över 30 fordon per år. Enligt polisen bygger minskningen under 2018 på grund av ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

Redaktionen på Örebro Tribune kan vittna om att bilbränderna i Örebro har minskat. Framför allt om man jämför med mitten av 2010-talet då ett flertal fordon brann i staden, de värst drabbade områdena var Väster och de närliggande ytterområdena.

FIKK - För att alla behövs