Örebro Futsal Club

När värmeböljan slår till ökar risken för blödande asfalt

Begreppet blödande asfalt innebär att bindemedlet mjukas upp, utvidgas och stiger upp i vägytan och bildar svarta, blanka fläckar som är hala.

· Publicerad: 24 juli 2019 · 16.32.
Foto: Martin Avedal
Foto: Martin Avedal

Efter ett par milda sommardagar är värmen tillbaka, i bland annat Örebroområdet räknar man med temperaturer upp mot 30 grader. Värmeböljan påverkar även vägar då kalka kan uppstår när risken för blödande asfalt ökar.

Man förknippar sällan sommaren med halka. Men feta fläckar eller så kallad blödande asfalt kan uppstå när vägen får ny beläggning. Värmen gör att bindemedlet mjukas upp och gör vägbanan hal. Så sent som år 2018 gick trafikverket ut med en varning.

Annons ▾

Även år finns risken att vägbanorna blir hala, framför allt när värmeböljan och de höga temperaturerna slår till.

Vad är blödande asfalt

När asfalten blir riktigt varm så ökar risken för att väggreppet kan försämras snabbt. Polering uppstår när stenmaterialet, det vill säga ballasten, i beläggningen poleras av däcken under sommarhalvåret.

Problemen är i regel som störst under sensommaren och förekommer oftast i rondeller, ramper och skarpa kurvor där trafiken både svänger och bromsar eller accelererar.

Nybelagda vägar är i enstaka fall särskilt utsatta eftersom bindemedel kan tränga upp till ytan vid långvarigt höga temperaturer. Fenomenet kallas ofta blödande asfalt och kan medföra att vägbanan blir hal.

Då är de som farligast och så kan du förebygga en olycka

Vägbanor och vägmarkeringar kan även bli mycket hala vid regn som kommer efter en längre period med uppehållsväder. Vid kraftig nederbörd finns risk för vattenplaning och även vid lägre hastigheter kan fordonet bli svårt att manövrera.

Anpassa hastigheten och håll avståndet till framförvarande fordon. Bromssträcka och styrförmåga är helt avgörande om det händer något oväntat. Kör därför försiktigt. Var extra uppmärksam och var helst 100% utvilad.

FIKK - För att alla behövs